Finans Nyhet

Nu skärps kraven på valutaväxlare

Taggar i artikeln

Finansdepartemenetet Valuta
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen har i dag utfärdat lagar och beslutat förordningar med anledning av propositionen Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut.

Realtid.se

I regeringens proposition Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (prop. 2022/23:124) föreslås skärpta krav på valutaväxlare. Förslagen syftar till att motverka att valutaväxlingskontor missbrukas av kriminella.

– Kriminella ska inte kunna använda det finansiella systemet. Nu tar vi ett steg i rätt riktning men mycket arbete kvarstår, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i en skriftlig kommentar.

Inom ramen för Finansdepartementets och Justitiedepartementets arbetsgrupp om brottslighet i det finansiella systemet fortgår arbetet med att undersöka förutsättningarna för ytterligare åtgärder för att stoppa kriminellas missbruk av hawala-verksamhet.

Annons

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Annons