Frida Bratt, sparekonom, Nordnet, Helena Palmgren, vd för Palmgren & Bähr. Foto Helena Palmgren:Håkan Målbäck
Frida Bratt, sparekonom, Nordnet, Helena Palmgren, vd för Palmgren & Bähr. Foto Helena Palmgren:Håkan Målbäck
Pension

Nu är avgiftstaket för pensionsflytt klubbat

Nu har riksdagen klubbat det formella beslutet om införande av avgiftstak för pensionsflytt.

Uppdaterad 2021-02-11
Publicerad 2021-02-10

Från och med den 1 april kommer det att kosta max 0,0127 prisbasbelopp, för 2021 motsvarande 600 kronor, för sparare att flytta en fond- och depåförsäkring.

Det blir en enorm skillnad för sparare som tidigare tvingats betala tiotusentals kronor för att flytta sin pension till mer förmånliga villkor.

– Förändringen är mycket viktig. Både rent principiellt, eftersom det inte är rimligt att pensionsjättar ska få hindra lagstadgad flytträtt med skyhöga flyttavgifter. Men också för enskilda individer för vilka flytt nu möjliggörs i praktiken. Nu kommer sparare kunna fly fond- och depåförsäkringar inom den individuella tjänstepensionen med höga skalavgifter och dyrt fondutbud, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

– En glädjande och viktig delseger till förmån för spararna! I dag har telefonen gått varm från förväntansfulla kunder som väntat mycket länge på detta besked. Tyvärr sitter flera av dessa kunder, och många med dem, även med försäkringar tecknade före 1 juli 2007 som fortfarande inte omfattas av lagstadgad flytträtt, säger Helena Palmgren, vd för Palmgren & Bähr.

Krasst handlar det om en halv miljon försäkringsavtal och ett samlat pensionskapital om 142 miljarder. Dessa kunder har under årtionden betalat ett högt pris och indirekt finansierat del av den utveckling som lagt grund för försäkringsbranschens nya förbättrade kunderbjudanden. De pensionsförsäkringar som erbjuds i dag ger mer flexibilitet och en betydligt mer kostnadseffektiv förvaltning. 

– Det är oförsvarbart att sparare som redan har hållits inlåsta i decennier inte skulle erbjudas mer tidsenliga villkor 2021. Min absoluta förhoppning är att regeringen nu kommer i mål med den utlovade utredningen, tar höjd för diskrepansen mellan gamla och nya kundavtal och därmed möjliggör för fler sparare att ta ansvar för sin pension samt ger dem chansen att åtnjuta effekten av den positiva branschutvecklingen, om än sent omsider.

Helena Palmgren bemöter även den diskuterade risken om minskad lönsamhet för försäkringsbolagen och därmed risk för eventuella höjningar av försäkringsavgifter eller behov av solvensstärkande åtgärder:

– Försäkringsbolagen lever konstant med föränderliga riskscenarion som direkt eller indirekt påverkas av vår omvärld, regulatoriska krav, nya kundupphandlingar och kundbeteenden. Den generella prispress som lett till att pensionsplaner idag marknadsförs med noll i skalavgift, prisvärda indexfonder och fri flytträtt påverkar redan intjäningen i allra högst grad. Detta ger tveklöst minskade marginaler men man måste i sammanhanget förutsätta en högre digitaliseringsförmåga och att även de moderna produkterna är hållbart prissatta. Det saknas argument för varför gamla premiebaserade fondförsäkringsavtal – med föråldrade villkor där kunden står risken - inte skulle få ta del av effektiviseringen av marknaden. Att exkludera de sparare som påkallat behov av flytträtt allra längst anser jag vore mycket olyckligt.

Flyttprocessen behöver vidare förenklas, standardiseras och digitaliseras – för alla parters skull. En gemensam flyttnod har diskuterats under många år och är nu dags att ta vidare. För jämförbarhet, spårbarhet och effektivitet. Branschen har en viktig funktion och kan göra stor skillnad för enskilda individer och samhället i stort.

– Det borde förstås vara en självklarhet att den lagstadgade flytträtten gäller även för försäkringar tecknade före 2007, och det kommer vi fortsätta kämpa för, säger Frida Bratt.

Den politiska viljan finns på sina håll, Liberalerna har exempelvis lämnat in en motion där man argumenterar för att även äldre försäkringar bör omfattas av samma villkor som de som är tecknade efter 2007.

– Jag hoppas att vår nya finansmarknadsminister Åsa Lindhagen tar frågan på allvar och förstår betydelsen av en fungerande pensionsmarknad där pensionsbolagen får konkurrera med schyssta villkor snarare än inlåsningar.

– Vad som också bör göras är att initiera en digital flyttcentral. Minpension.se, som idag är en utmärkt informationsportal, skulle också kunna bli flyttcentral. För krånglet måste minska.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in