Riskkapital

Norska oljefonden får inte investera i PE-kapital

Världens största statliga investeringsfond, den norska oljefonden, tillåts inte investera i private equity-bolag. Enligt det norska finansdepartementet passar den sortens investeringar inte in i fondens öppenhetspolicy.

Uppdaterad 2018-04-16
Publicerad 2018-04-11

Beskedet att oljefonden inte får investera i riskkapitalfonder kom i det norska finansdepartementets årliga rapport om fonden, rapporterar Financial Times.

Dessutom får möjliga investeringar i bredare infrastrukturprojekt nobben av departementet.

Däremot öppnar rapporten för att fonden ska kunna använda det existerande regelverket som styr miljöfrågor för att möjliggöra investeringar i infrastrukturprojekt med inriktning mot förnyelsebar energi, som vindkraftsparker och solenergianläggningar. Nästa år ska departementet lämna en rapport till den norska riksdagen om hur fonden ska hantera detta.

– Private equity passar inte in i den modell som vi har valt för fonden. Den stora utmaningen handlar om öppenhet och information som vi kan delge allmänheten, säger den norska finansministern Siv Jensen, i en kommentar till FT.

Det har pågått en intern diskussion i det norska finansdepartementet om oljefondens investeringsmandat ska breddas för att tillåta mer diversifiering likt andra stora fonder och kapitalplacerare, eller om man ska hålla fast vid det nuvarande regelverket för investeringar som i praktiken gör fonden till en mycket stor indexfond.

En internationell grupp med rådgivare under ledning av den svenska Handelsprofessorn Per Strömberg, som är en ledande akademisk expert på riskkapital, har sett över frågan om möjliga norska investeringar i riskkapital.

Han är förvånad över beslutet att inte fortsätta arbetet med att förändra regelverket för att möjliggöra sådana investeringar.

– Jag har respekt i för komplexiteten i att ändra regelverket, men det medför sannolikt en kostnad i form av minskad avkastning i framtiden.

Det norska beslutet att nobba riskkapital kommer i en tid när riskkapitalbranschen boomar och bolagen drar in rekordstora investeringar till de riskkapitalfonder som finansierar bolagens investeringar och företagsköp. Nyligen stängde till exempel det ledande svenska riskkapitalbolaget EQT sin största fond någonsin, EQT VIII. Den lanserades i september 2017, och på mindre än sex månader drog EQT in 10,75 miljarder euro, motsvarande 107 miljarder kronor, till den.

Realtid.se har tidigare också rapporterat om att Norges Bank Investment Management, NBIM, som förvaltar fonden, uttryck önskemål om att få möjlighet att öka investeringarna i onoterade bolag. Fonden skulle kunna äga mer än 10 procent i ett onoterat bolag som det gör med dess olistade fastighetsinvesteringar, önskar NBIM.

Norska oljefonden har blivit en av världens största investerare som äger i genomsnitt 1,5 procent av alla noterade bolag i världen. Fondens nuvarande innehav består av börsnoterade aktier, obligationer och fastigheter. Men den har också möjlighet att investera i onoterade bolag som uttryckligen sagt att de siktar på en framtida notering.

Enligt den senaste årsrapporten har den investeringar i över 9 000 företag i sammanlagt 77 länder. Oljefondens innehav är fördelat på 66,6 procent aktier, 2,6 procent onoterade tillgångar och 30,8 procent räntepapper.

Marknadsvärdet för fonden uppgick vid årsskiftet till 8 488 miljarder norska kronor. Avkastning under 2017 uppgick till 13,7 procent, eller 1 028 miljarder norska kronor, den högsta någonsin. Under 20-årsperioden som har gått sedan Norges Bank Investment Management etablerades i slutet av 1998, har den årliga avkastningen för fonden varit 6,1 procent.

Platsannonser

Logga in