"För att öka tillförlitligheten har vi balanserat om resurser från att bygga på nästa generations infrastruktur till att optimera nuvarande plattform och säkra mer kapacitet i befintliga system", säger Nordnets vd Lars-Åke Norling. Foto:Nordnet/Montage
"För att öka tillförlitligheten har vi balanserat om resurser från att bygga på nästa generations infrastruktur till att optimera nuvarande plattform och säkra mer kapacitet i befintliga system", säger Nordnets vd Lars-Åke Norling. Foto:Nordnet/Montage
Finans

Nordnets vd om IT-problemen: “Vi är på rätt väg”

Nordnet har ökat resurserna som ska göra sin IT-plattform mer stabil och nye vd:n Lars-Åke Norling tror att plattformen ska vara i det närmaste felfri.

Publicerad 2019-11-12

Den 24 oktober, en rapportintensiv morgon, kunde Nordnets kunder inte handla aktier via handelsplattformen som blev överbelastad. Det är ett av flera exempel på teknikstrul som Nordnet haft. 

“Nordnet har under rapportperioden haft stora tekniska problem. Upprördheten bland traders är stor på twitter”, uppgav Börspodden i början av november. 

Lars-Åke Norling konstaterar att “tyvärr har vi vid några tillfällen haft kapacitetsrelaterade problem med existerande plattform”.

– För att öka tillförlitligheten har vi balanserat om resurser från att bygga på nästa generations infrastruktur till att optimera nuvarande plattform och säkra mer kapacitet i befintliga system. Jag tror och hoppas att de initiativ vi har gjort har gett resultat och att vi framåt ska komma så nära 100 procents upptid som möjligt, säger Lars-Åke Norling till Realtid.

Innebär det att ni redan nu kommit tillrätta med problemen?

– Vi är på rätt väg. Men jag tror inte att någon aktör som bedriver en så pass komplicerad verksamhet som elektronisk aktiehandel kan garantera en helt störningsfri miljö vid alla tidpunkter, säger Lars-Åke Norling. 

Nordnet har, enligt Norling, påbörjat ett stort jobb med att modernisera sin digitala plattform. Det handlar om att bygga om de gränssnitt som kunden möter i appen och på webben samt alla bakomliggande system.

– Vi har jobbat simultant på alla tre fronter under en längre tid. Appen relanserade vi förra hösten och jag tycker att den börjar bli riktigt bra, säger Lars-Åke Norling.  

Nordnet har tidigare i år lanserat sin nya sajt i Norge, Danmark och Finland och kommer inom kort att lansera den också i Sverige. 

– Det arbete som är påbörjat med att modernisera vår grundläggande IT-infrastruktur kommer vi framöver att kunna lägga ännu mera kraft på. Faktum är att det aldrig har varit ett större internt fokus på IT-modernisering på Nordnet än vad det är idag, säger Lars-Åke Norling. 

Utmaningen är att bygga för framtiden samtidigt som nuvarande plattform måste fungera, enligt Lars-Åke Norling. 

– Detta parallellt med att vår verksamhet växer i snabb takt och att vi får fler kunder som tillsammans gör fler transaktioner. Vi har också ett stort antal tradingintensiva kunder som är experter på det de gör och med rätta ställer stora krav på funktionalitet, driftsäkerhet och stabilitet, säger han.

Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson uppgav i våras i en intervju med Realtid att investeringspuckeln nåddes förra året, vilket Lars-Åke Norling bekräftar. Nordnets totala kostnader ökade förra året till 1,1 miljoner kronor från 1,0 miljard  kronor 2017 och runt 830 miljoner kronor 2016. 

– Det stämmer att investeringstoppen är passerad på så sätt att vi inte ser att vår totala kostnadsmassa framåt kommer att öka. Däremot satsar vi mycket resurser på att modernisera vår IT-plattform, säger Lars-Åke Norling, som är ny vd på Nordnet sedan början av september. 

Claes Hemberg, oberoende ekonom och tidigare sparekonom på Avanza, har pratat med IT-leverantörer och flera personer med insyn inom både större och mindre banker. Slutsatsen av det han hört är att många banker har stora utmaningar och problem med gamla IT-plattformar men att Nordnet tagit tag i frågan i större omfattning än de flesta andra. 

Nordnet köptes ut 2017 från börsen av Öhman och Nordic Capital. Bakgrunden till avnoteringen från börsen skedde på grund av att stora investeringar i IT-plattformen var nödvändiga och bara möjliga med långsiktiga ägare i ett onoterat bolag, enligt Hemberg. 

– Stora förändringar i IT-strukturen ger ibland inkörningsproblem. I Nordnets fall är det sannolikt på väg att lösas snart, säger Claes Hemberg. 

Sedan smartphones kom 2009 är användarna mer aktiva och ställer högre krav, vilket ökat utmaningarna för bankerna att tillhandahålla störningsfria aktietjänster, enligt Hemberg. 

– Nordnet har också sett den här utvecklingen och lagt mycket pengar på att bygga om hela sin plattform. Nordnet liknar mer storbankerna i komplexitet i och med att de finns i hela Norden, säger Claes Hemberg. 

Avanzas IT-chef Peter Strömberg, bekräftar att det faktum att Avanza bara finns i Sverige “underlättar och minskar komplexiteten”.

Har Avanza har haft teknikstrul i någon större omfattning?

– Vi hade ett hårdvarufel som påverkade en del kunder för ett halvår sedan, men har annars haft hög tillgänglighet de senaste åren. Sedan har vi och våra kunder såklart påverkats av de nordiska börsernas problem förra veckan och för 18 månader sedan, säger Peter Strömberg. 

Avanza kom nyligen på första plats som bästa nischbank som erbjuder den bästa digitala kundinteraktionen, enligt en undersökning av konsultföretaget Bearingpoint.

Upplever du att Avanza ligger bra till jämfört med konkurrenterna inom det digitala området? 

– Absolut, vi är födda digitala och har alltid haft fokus på att bygga bort gammal teknik och att hålla oss till få tekniker, enkel arkitektur och ett programmeringsspråk, säger Peter Strömberg. 

– Vi arbetar dessutom med helt decentraliserad innovation vilket skapar fart i all teknisk utveckling. Vi jobbar konstant med vår innovationskultur genom människor och teknik, i den ordningen. Det är det som skapar den digitala upplevelsen, fortsätter Peter Strömberg. 

Platsannonser