Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden, Nordea Sverige
Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden, Nordea Sverige. Foto: Nordea
Bank

Nordea växer inom mid-corp: ”Våra kundmöten har totalt sett ökat under pandemin”

Nordea knäpper en andraplats i Kantar Prosperas branschundersökning Mid Corporate Banking 2021 och rankas högst för personliga kontakten.

Publicerad 2021-03-26

Nordea, som landar en andraplats i Kantar Prosperas branschundersökning Mid Corporate Banking 2021, fortsätter att växa inom företagssegmentet. Tillväxten och den ökade kundnöjdheten hänför Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden Nordea Sverige till bankens rådgivares arbete men även ökade kundkontakter samt nya företagsprodukter. 

– Vi är jätteglada att vi har klättrat från femte- till andraplatsen och mycket stolta över att vi rankades nummer ett vad gäller den personliga kontakten bland de 184 mellanstora företag som deltagit i undersökningen, som har höga förväntningar vad gäller sin finansiella partner, säger Peter Dalmalm till Realtid.

Han fortsätter:

– Hjärtat i förbättringen är våra rådgivare samt att vi under senaste året arbetat mycket proaktivt med att förbättra kundupplevelsen. Vi har också lanserat en ny internetbank för företag. Det råder hård konkurrens mellan bankerna och vi har gjort allt för att vara proaktiva, vara nära kunderna och lyssna på deras feedback. Vi har också sagt att de kunder vi gillade innan pandemin, de gillar vi även under pandemin och efter den.

Det är SEB som placerar sig i topp av rankingen, medan Danske Bank, Handelsbanken och Swedbank återfinns på plats tredje-, fjärde- respektive femteplatsen. Nordea knäpper samtidigt en första plats vad gäller personliga kontakten.

Fler kundmöten under pandemin

Enigt Peter Dalmalm har Nordea kunnat växla upp fort till det digitala i samband med pandemin i och med att det tekniska länge har funnits på plats hos Nordea, säger Peter Dalmalm.

– Vi har förstås även haft en del fysiska möten och våra kundmöten har totalt sett ökat under pandemin, tack vare att man kan vara mer effektiv i och med att man reser mindre. Vi har också fått ihop hela värdekedjan bättre, bland annat genom ett brett kapitalmarknadserbjudande såsom börsintroduktioner, obligationer och förvärv samt att vi lättare kunnat koppla samman rätt specialist med rätt kund.

Hur korrelerar detta med omsättningsökning och lönsamhetsförbättring?
– Som vår rapport för fjärde kvartalet visade så ökade utlåningsvolymerna och vi växte snabbare än marknaden inom midcorp-segmentet. Vi tog marknadsandelar och fick nya kunder under fjärde kvartalet. Vi har haft bred tillväxt i alla kundsegment inom små och medelstora företag, inklusive traditionella bolag och bostadsrättsföreningar.

– Vi ser nu att företagens sentiment, den positivism som ökade under senhösten, håller i sig. Vi ser också att många företag har kunnat hantera pandemin väldigt väl. Ekonomin i norra och södra Sverige har normaliserats, men vi ser att det går trögare i Stockholmsområdet vilket delvis kan förklaras av att det finns ett mer internationellt affärsliv i Stockholm som än så länge inte fullt ut öppnats upp igen, säger han.

Genom Europeiska investeringsfondens (EIF) nya garantiprogram, Europeiska garantifonden (EGF), kan Nordea erbjuda totalt 1 miljard euro i nya lån till sina kunder till mer förmånliga villkor. 

Hur kommer ni att arbeta med detta?
– Avtalet är signerat och vi är nog igång om någon vecka. Vi kan låna ut upp till 100 miljoner kronor per företag och detta till ett lägre pris och med lägre säkerhetskrav i och med att lånen är till 70 procent garanterade av EIF. Det blir en attraktiv finansiering för startups och tillväxtföretag och företag som påverkats negativt av covid-19.  

Hur arbetar ni med hållbarhet mot midcorp-segmentet?
– Lånefinansieringen ger oss en stor möjlighet att påverka. Vi kan hjälpa befintliga kunder att arbeta med hållbarhet och vi kan tacka nej till nya kunder som inte lever upp till de krav vi ställer.

Platsannonser

Logga in