Foto: Serbuxarev/Pixabay.
Nordea uppges lämna Ryssland och Moskva. Foto: Serbuxarev/Pixabay.
Bank

Nordea lägger ned verksamheten mot nordiska kunder i Ryssland

Realtid avslöjar att Nordea har påbörjat en avveckling av den ryska verksamheten. 

Uppdaterad 2020-02-10
Publicerad 2020-02-10

Redan 2017 uppgav flera mediekällor, bland annat den ryska affärstidningen Vedemosti, att Nordea överväger att helt avsluta sin ryska verksamhet. Nu gör banken gör delvis verklighet av de planerna.

– Det stämmer. Som jag förstår det har det planerats under en tid. Bilden vi har här är att de håller på med en nedstängning, säger en källa med mycket god insikt i Moskvas affärsvärld till Realtid.

Ytterligare en källa med insyn, oberoende från den första, bekräftar för Realtid att Nordea ska stänga i Ryssland.

Nordeas chef för extern kommunikation, Afroditi Kellberg, bekräftar att en avvekling är på gång. Den gäller de tjänster som Nordea erbjuder nordiska kunder verksamma i Ryssland.

– De senaste åren har vi lagt mycket resurser på att etablera ett starkt och hållbart lokalt nordiskt erbjudande i Ryssland. Vi har dock efter en gedigen analys av de tjänster vi erbjuder beslutat att ändra den strategiska inriktningen och påbörjat en avveckling av verksamheten mot nordiska kunder i Ryssland. Vi är i dialog med de kunder som påverkas och arbetar för att hitta nya lösningar.

I mars 2019 skrev Bloomberg att Nordea behåller verksamheten i Ryssland, men inte med lokala kunder utan enbart med skandinaviska klienter. Av artikeln framgår att Nordea har dragit ned sin verksamhet i landet med 60 procent sedan amerikanska sanktioner började 2014.

– Vi kommer att ha kvar den verksamhet som riktar sig mot icke nordiska kunder, säger nu Afroditi Kellberg.

Hur stor är verksamheten i Ryssland?
– Det är en begränsad och minskande del av verksamheten inom LC&I (affärsområdet Large Corporates & Institutions). De siffror som redovisas finns i årsredovisningen (senast publicerade 2018).

Affärsområdet där Ryssland ingår hette tidigare Wholesale Banking – nu LC&I. Det omsatte 1 741 miljoner euro år 2018, vilket var en nedgång med 13,4 procent jämfört med 2017. Affärsområdet utgjorde 19 procent av bankens totala intäkter 2018.

När ska avvecklingen vara klar?
– Vi kommer att avveckla tjänsterna under 2020, säger Afroditi Kellberg.

I rapporten för fjärde kvartalet talar Nordea om nedskrivningar för 2018 på 141 miljoner euro, motsvarande 1,5 miljarder kronor, på grund av goodwill rörande den ryska verksamheten.

Banken skriver vidare att den lokala ryska kundaktiviteten fortsätter att sjunka. I sammanställningen av intäkterna från stora bolag och institutioner backar den ryska verksamheten inom de flesta områden. 

– Verksamheten i Ryssland har varit på fallrepet ganska länge. Verksamheten är så pass liten att det inte är något jag fäster stor vikt vid, säger en analytiker som vill vara anonym, till Realtid.

Intäkterna från affärsområdet "Banking Russia" var 63 miljoner euro förra året, jämfört med 76 miljoner euro 2018, en nedgång med 17 procent. Sammanlagt drog Nordea in 8 635 miljoner euro 2019, vilket innebär att den ryska verksamheten utgör 7 promille av den totala verksamheten.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in