Bank

Nordea får pris för bästa private banking

Nordea vinner pris för bästa private banking i Sverige vilket avspeglar ökad kundnöjdhet och mer tid till dialog med kunderna, säger Ninni Franceschi, chef för Nordea Private Banking Sverige.

Publicerad 2019-11-06

Global Finance Magazine har utsett Nordea till den bästa banken inom Private Banking i Sverige. Nordea fick även motsvarande pris i Norge, medan Jyske Bank kammade hem priset i Danmark och Evli Bank var den finska vinnaren. 

– Vår kundnöjdhet har ökat jämfört med för två till tre år sedan. Priset speglar vad vi ser i våra egna mätningar om kundnöjdheten, säger Ninni Franceschi.

En viktig faktor bakom den ökade kundnöjdheten är att Nordea har ökat den tid som medarbetarna kan ägna åt kunderna och minskat administrativa uppgifter.  

– Runt 2015 till 2016 hade vi ganska tung administration. Vi tog ett omtag kring hur vi coachar, följer upp, diskuterar och har dialog med kunderna, säger Ninni Franceschi.

De administrativa uppgifterna har minskat genom ökad digitalisering och automatisering. Dessutom jobbar avdelningen på ett bättre sätt med riskfrågor och compliance, inklusive bättre systemstöd för dokumentation, uppger Ninni Franceschi.

– Vi har möjliggjort att ta dialogen med kunderna och diskutera de långsiktiga frågorna kring strategisk allokering och generationsplanering, det som kunderna har behov av, säger Ninni Franceschi.

– Vi kan idag lägga mer tid på det som är viktigt för kunden, vilket är själva kapitalförvaltningen och att diskutera vilken typ av förvaltningslösning som passar dem, säger Ninni Franceschi. 

Ökad digitalisering underlättar också för att ta in nya kunder, där banken har ett stort nykundsintag, uppger Ninni Franceschi, som varit chef för Nordea private banking i Sverige sedan mitten av 2015 och basar för cirka 200 medarbetare. 

Platsannonser