Bank

Nordea avstår utdelning

Nordea följer ECB:s rekommendation om utdelning för 2019.

Uppdaterad 2020-09-11
Publicerad 2020-09-10

Den 27 juli förlängde Europeiska centralbanken (ECB) sin rekommendation till banker att inte lämna utdelning eller återköpa aktier före 1 januari 2021, från tidigare 1 oktober 2020. Nordeas styrelse bemyndigades av den ordinarie bolagsstämman 2020 att besluta om en utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen.  

Nordea är en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa med kapacitet att distribuera kapital och stötta sina kunder. Styrelsen har emellertid förståelse för den uppdaterade rekommendationen som ECB antog 27 juli 2020 och 10 september 2020 beslutade styrelsen att avstå från att besluta om utbetalning av utdelning för räkenskapsåret 2019 före 1 januari 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nordea är redo att lämna utdelning efter 1 januari 2021 och kommer att göra en översyn av situationen under fjärde kvartalet 2020 om ECB lämnar ytterligare besked.

 

Platsannonser