Finans Nyhet

Nils Lundgren

Publicerad

… ordförande för Junilistan. Rykten gör gällande att ni beslutat er för att ställa upp i riksdagsvalet, stämmer det?

– Det finns inget beslut fattat än. Vi för fortfarande en diskussion inom partiet. Tidigast i september kommer vi veta vad som sker.

Vad talar för att ni ska ställa upp?

– Två saker. Det ena är att det finns inget alternativ för allmänheten att rösta på om man anser att vi ska vara kvar i EU, men samtidigt begränsa unionens makt. Miljöpartiet och vänstern vill också begränsa EU:s makt, men ser helst att Sverige lämna unionen helt. De är även ganska speciella partier. Mp har bland annat sagt att de vill förbjuda ränta, vilket är ett fullkomligt löjligt förslag.

Annons

– Det andra som talar för att vi ska ställa upp är att EU-parlamentet, där vi nu sitter, inte är en tillräcklig plattform för att föra ut våra idéer. De frågor som vi vill föra fram berör relationen mellan Sverige och EU, och de avgörs i Sveriges riksdag.

– Det finns även en opinion för att vi ska ställa upp. Dels bland våra uttalade sympatisörer, men även bland folk i allmänhet. Enligt en opinionsundersökning ansåg hela 43 procent att vi borde ställa upp i valet.

Vad är det som talar emot att ni ska ställa upp?

Annons

– Det är det faktum att vi inte har en gemensam syn på övriga politiska frågor. Vi består av allt från gråsossar till värdekonservativa kristdemokrater. Vi har ingen gemensam syn på socialförsäkringen, förmögenhetsskatten eller minkarnas situation.

När måste ni senast ha bestämt er?

– Svårt att säga. Under sista kvartalet i år bör nog processen vara igång, men det är bara min personliga åsikt. Samtidigt måste vi inse att det tar tid. Vi vill samla vanliga människor med erfarenheter från arbetslivet, inte politiker. Det gör att det tar längre tid.

Annons

Hur ska ni förhålla er till era olika politiska hemvister om ni blir invalda. Kommer ni lägga ned era röster eller låta era ledamöter rösta som det vill?

– Det är just det vi nu diskuterar. Jag har inget bra svar på frågan just nu. Många kanske undrar vad vi ska in och röra om i riksdagen för, när vi ändå har samma åsikter som socialdemokrater, moderater och centerpartister i de flesta frågor. Men det finns ett egenvärde i en maktväxling.

Maktväxling säger du, ska jag tolka det som att ni gärna fäller den socialdemokratiska regeringen?

– Nej, så ska du inte tolka det. Det är också en av de frågor som vi nu diskuterar. Det skulle se illa ut om jag som ordförande gick ut och tog ställning för den ena eller andra sidan. Jag håller mig neutral.

Sven Hagströmer har sagt att han gått från att vara 100 procent emot att partiet kandiderar till riksdagen till en aning mer positiv. Har dina åsikter förändrats?

– Nej, det kan jag inte säga.

Så du kan inte ge någon indikation på vilket håll det lutar åt?

– Nej, det vill jag inte göra.

Annons