Många av bolagen på First North är inte färdiga för att ligga på handelsplattformen enligt Helena Nordman-Knutson på Hallvarsson & Halvarsson.
Många av bolagen på First North är inte färdiga för att ligga på handelsplattformen enligt Helena Nordman-Knutson på Hallvarsson & Halvarsson.
Börs

”Nasdaq missar den viktigaste aspekten med First North”

Flera börsexperter är kritiska till de sänkta kraven för bolag på First North. Helena Nordman-Knutson på Hallvarsson & Halvarsson anser att det finns värre problem med First North, som Nasdaq först borde ta itu med.

Uppdaterad 2019-08-15
Publicerad 2019-08-15

Nasdaq mjukar i höst upp kraven för bolag som är noterade på First North, skriver Dagens Industri. Helena Nordman-Knutson, chef för kapitalmarknader på kommunikationsfirman Hallvarson & Halvarson, säger till Realtid att det finns fördelar med det. Samtidigt anser hon att Nasdaq missar viktiga bitar.

– Jag tycker att det är en annan problematik man borde komma åt och det är att rensa bland de 360 bolagen. Kvaliteten är inte densamma för alla bolagen, det finns inte IFRS-krav (internationell standard för redovisning, red:s anmärkn) utan lokala redovisningsstandarder. De skiljer sig väldigt mycket åt inom bolagsstyrning och hur processerna är utvecklade.  

– Många av de här bolagen är inte ens färdiga för First North. Det handlar inte enbart om att lätta på betungande administration i samband med vad man uppfattar som överflödiga regelverk eller insiders, utan mer om vilka bolag som är berättigade att vara där. De skiljer sig väldigt mycket åt, allt från fantastisk kvalitet till riktiga bottennapp, det är problematiken snarare än att man lättar på regelverket. 

Från och med den 1 september kommer First North att få status som SME Growth Market, en klassning som godkänns av EU och som innebär att vissa regulatoriska krav mjukas upp. Förändringen för de cirka 360 bolagen på First North i Norden, varav cirka 300 är noterade i Stockholm, innebär bland annat att prospekt vid emissioner och listbyten inte behöver vara så heltäckande som i dag och kraven sänks även för att lagra insiderinformation.

Helena Nordman-Knutson säger att en fördel med förändringen är att många av bolagen på First North har begränsade resurser för att ta sig an de administrativa uppgifter som är relaterade till det tunga regelverket och att de behöver ha fokus på själva verksamheten, inklusive bolagsstyrning och processer av olika slag, exempelvis inom redovisning. Samtidigt finns det negativa aspekter som att kraven för att lagra insiderinformation sänks vilket sänker transparensen.

Enligt Helena Nordman-Knutson är det viktigt för småsparare att vara medvetna om att First North är en handelsplattform och inte en reglerad marknad. Det innebär att det är en högre risk att investera i dessa bolag. Därför skulle det vara än mer angeläget för Nasdaq att grundligt granska samtliga bolag på First North ur ett kvalitetsperspektiv och avnotera bolag med otillfredsställande kvalitet inom bland annat affärsplaner, bolagsstyrning och redovisningsprocesser. 

Erik Granström på Nasdaq Stockholms pressavdelning kommenterar synpunkten om en sådan granskning av bolagen på First North:

– Varje bolag, oavsett storlek, genomgår samma granskning innan de kan godkännas för listning på Nasdaq First North. Vår övervakning följer sedan kontinuerligt både handelsmedlemmar och de noterade bolagen för att säkerställa att de uppfyller alla gällande krav och för att upprätthålla en ordnad handel och vidtar naturligtvis åtgärder i de fall det är påkallat. 

Ola Elmeland, grundare och rådgivare på Solmenta Consulting, säger att förändringarna för First North innebär risker för investerare:

– Jag kan förstå att det finns en poäng att harmonisera inom EU. Lättare krav innebär dock att risken i någon mening rimligen ökar för en investerare, men det är lite svårt att tro att de här förändringarna gör att väsentligt många flera företag väljer att noteras.

Sparekonomen Frida Bratt på Nordnet säger att konsekvensen för spararna blir att placeringar på First North är förenade med ännu högre risk och lägre transparens. 

– De här regelförändringarna görs uppenbarligen inte med placerarnas bästa för ögonen, säger hon.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, säger däremot att han tycker det är rimligt att man anpassar sig efter europeisk standard. 

– Trots det så krävs det hela tiden att marknadens aktörer, inte bara börsen, utan även rådgivare och mäklare tar på sig ansvaret att utbilda kring skillnaderna mellan First North och den riktiga börsen för de är stora och de ska vara det också, säger Joakim Bornold.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in