Finans Nyhet

”Mycket mansdominans på högre nivåer”

Publicerad
Uppdaterad

Victoria Skoglund är ny delägare på Bergh & Co. Hon vet hur man levererar kundnytta även som föräldraledig.

Martin Lindgren

I en uppmärksammad intervju med Realtid.se på måndagen berättade en delägare på en av Stockholms affärsjuridiska byråer om livet bakom kulisserna och vad som krävs för att bli delägare.

Budskapet var att prioritering av familjen framför jobbet försämrar chanserna till delägarskap.

En som i någon mån motbevisar den tesen är Victoria Skoglund, som tillsammans med Karin Hansson precis har utsetts till ny delägare på Bergh & Co. I dagarna blir hon också mamma på nytt.

Annons

– Det är jag och min barndomskamrat från Jönköping Karin Hansson som ansluter som delägare, säger Victoria Skoglund till Realtid.se.

Båda har tidigare jobbat på Ashurst som Jonas Bergh lämnade 2009 för att ännu en gång starta i egen regi.

Hur är det med jämställdheten i advokatbranschen?

Annons

– Den kan absolut bli bättre. Men det som kännetecknar Jonas Bergh är att han inte gör någon åtskillnad på tjejer och killar. Det är inte så att han medvetet promotar tjejer – han ser oss som likvärdiga. Annars är det mycket mansdominans på högre nivåer, säger Victoria Skoglund.

Kan det ha biologiska skäl – exempelvis att det kan vara svårt att kombinera barnafödande och skötsel av spädbarn med det intensiva byråarbetet?

– Jag har inte upplevt det. När jag var mammaledig förra gången hanterade jag till exempel en stor bolagsstämma för ett börsbolag hemifrån och var sedan sekreterare på själva stämman.

Annons

Hon tycker också att man ska komma ihåg att även klienter är människor:

– Om man för en öppen dialog med dem har de ofta förståelse för att man har familj. De är ju ofta i samma situation själva eller har varit det.

Victoria Skoglund säger att hon har fått med sig denna inställning med åren. I början av karriären är man mindre avslappnad, resonerar hon.

– Sedan är det klart att det periodvis är mycket att göra och att det inte går att ta ledigt hur som helst.

I somras var det exempelvis extremt intensivt för byråns del, med uppdraget för HQ. Där biträdde Bergh & Co HQ-styrelsen i allehanda frågor som uppstod efter tradingsmällen, bland annat svar till Finansinspektionen; se Berghs meddelande om ärendet här.

– Då fick jag jobba en del nätter.

Victoria Skoglunds man har ett krävande jobb som aktieanalytiker. Hittills har de lyckats lösa vardagspusslet på ett bra sätt.

– Jonas [Bergh] har också varit duktig på att berätta hur han balanserade jobb med familj när han hade småbarn. Han har två tonårsdöttrar idag.

Har ni någon lekhage på kontoret?

– Nej, och det vete sjutton om jag skulle vilja ta med mig barn till jobbet.

Victoria Skoglund berättar att hon ska vara yrkesverksam även under mammaledigheten. Hon är sekreterare i den nya HQ AB-styrelsen, där Glimstedt-advokaten Leif Ljungholm är ordförande.

– Jag tror att det är bra att inte helt släppa kontakten.

Till våren är två stämmor i HQ AB aviserade. Victoria Skoglund och Karin Hansson var sekreterare på den uppmärksammade stämman som hölls i Skandiabiografen den 28 september förra året.

– Nu i vår kommer jag och Karin att fortsätta att jobba i team. Och min mamma kommer att hjälpa till med bebisen under själva stämmorna.

Bortsett från genusaspekten, hur är kulturen på Bergh & Co?

– Det är en mindre byrå med få juniora jurister, och det kräver att man jobbar mycket team-orienterat för att kunna backa upp varandra i olika ärenden.

Hon menar ändå att det faktum att Bergh är en mindre byrå inte har påverkat förmågan att hantera stora komplexa ärenden. Detta visade sig när Mikael Nachemson anlitade byrån för HQ-uppdraget i somras.

– Det fungerar att rådda jätteärenden även på få personer, i stället för stora team med juniorer som lite raljant uttryckt inte riktigt vet vad de gör. Resultatet blir färre timmar, vilket i slutänden är bra för klienten.

En sak som skiljer Bergh & Co från många andra byråer är dagliga morgonmöten, till skillnad från de veckovisa möten som annars ofta är standard i branschen.

– Det håller på en halvtimme. Jag tror att man har igen den tiden i längden. Man får till exempel reda på om någon är överbelastad och det skapar dessutom gemenskap.

Hur stor ägarandel i bolaget, som idag har tre ägare, Victoria Skoglund och Karin Hansson får köpa (eller blir tilldelade) avslöjas inte av parterna.

Jonas Bergh om jämställdhet på advokatbyrån

”Personligen har jag alltid bara sett till kompetens och engagemang och det resultat vi presterar som grupp. Därför är sanningen den att jag aldrig har förstått frågan om kvinnors jämställdhet.

Jag får en kick när jag möter kompetens och driv, oberoende av om det är kvinnor eller män. Jag ser inte medarbetare som kvinnor och män utan som medarbetare och jag värdesätter alla medarbetare efter kompetens och engagemang.

Barn är en naturlig del av livet. En företagslednings enda uppgift är att se till att organisationen kan serva kunderna på bästa sätt. Företagsledningen måste därför se till att medarbetarna i organisationen är så nöjda som möjligt med sina liv, annars kan de inte prestera maximalt för kunderna.

Det innebär alla typer av åtgärder från flexibla arbetstider till förståelse för bortovaro pga sjuka barn mm.

Medarbetare som känner ett sådant stöd från organisation och företagsledning fixar service åt kunderna på kreativa sätt, hemifrån eller med andra engagemang.

Alltsedan jag gjorde ett kunskapstest i Paris för 20 år sedan, tror jag starkt på att grupper med olika typer av människor presterar bättre resultat tillsammans än en ensam människa eller grupper av stereotypa människor.

Mångfald i förening med en lyssnande och diskuterande kultur ger alltid det bästa resultatet. Det är för övrigt vetenskapligt bevisat.

Efter 15 år på Lagerlöf startade jag ensam AJB Bergh som 7 år senare hade 30 medarbetare och omsatte ca 46,5 miljoner. AJB Bergh kom därefter att förvärvas av den internationella advokatbyrån Ashurst och blev Ashurst Stockholm.

Jag var kvar i tre år och startade sedan Bergh & Co. Nu har Bergh & Co funnits i ett år och vi är idag 11 medarbetare och omsatte första året ca 16 miljoner kr.

Jag har haft förmånen att driva dessa expanderande företag på grund av att många duktiga jurister kommit till oss – både kvinnliga och manliga.

Sedan tror jag faktiskt att många kompetenta kvinnliga jurister sökt sig till oss för att andra arbetsplatser haft en annan kultur eller för att kvinnliga jurister vågar gå andra vägar än att bara jobba på storbyråer.”

Annons