Finans Nyhet

Muslimsk frihandelszon

Publicerad

Muslimska länder världen över diskuterar att bilda en inre marknad för att bättre hävda sig i världsekonomin.

Europa, Nordamerika och Sydostasien har redan bildat egna marknader för frihandel. Än så länge har EU kommit längst med gemensam valuta. Nu vill den muslimska världen hitta liknande lösningar. Diskussionerna om bildandet av en inre marknad i den muslimska världen uppstod under Organization of Islamic Conference, OIC, i Kuala Lumpur förra veckan.

Initiativtagare till diskussionerna var den Malaysiska premiärministern Abdullah Ahmad Badawi, som även är ordförande för OIC. Enligt Badawi utgör de muslimska länderna en potentiell jättemarknad. 1,5 miljarder konsumenter i 57 länder skulle den gemensamma marknaden innefatta.

Ländernas samlade BNP utgör i dag endast 5 procent av världens BNP, men förhoppningen är att man med gemensamma krafter ska öka den andelen.

Annons

Annons