"Brilliant Future är inne i en tung investeringsperiod och det är bra om bolaget kan ha egen finansieringen och inte belasta Wise Group", säger Erik Mitteregger
"Brilliant Future är inne i en tung investeringsperiod och det är bra om bolaget kan ha egen finansieringen och inte belasta Wise Group", säger Erik Mitteregger
Finans

Mitteregger: Brilliant Future har större möjligheter att utvecklas som självständigt bolag

Rekryteringsbolaget Wise Group tror att dotterföretaget Brilliant Future får bättre möjlighet att utvecklas som självständigt företag. ”I grunden handlar det om två väsensskilda verksamheter”, säger ordförande Erik Mitteregger.

Uppdaterad 2021-01-13
Publicerad 2021-01-13

Wise Group undersöker möjligheten att överföra ägandet i dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna i Wise Group.

I samband med detta är det tänkt att Brilliant Future ska noteras på en ”lämplig marknadsplats”.

–Det naturliga är väl att man inte går direkt på stora börsen utan på någon mindre marknadsplats som exempelvis First North, säger Wise Groups ordförande Erik Mitteregger.

Brilliant Future tillhandahåller datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser och befinner sig för närvarande i en tung investeringsperiod.

–Teknikomställningen i Brilliant Future går ut på att investera i en ny teknikplattform som kan tillhandahålla en programvara som företag – som vill arbeta med medarbetarundersökningar själva och på ett mer modernt sätt – kan abonnera på, säger Erik Mitteregger.

Enligt Mitteregger har det skett en snabb utveckling av marknaden för medarbetarundersökningar under de senaste fem åren.

–Tidigare var medarbetarundersökningar något som främst större företag gjorde en gång om året eller vartannat år med målsättningen att se om medarbetarna trivdes på jobbet. Nu vill företag mäta mer än det – exempelvis om medarbetarna även är engagerade. Man ser att det finns en tydlig koppling mellan engagemang, trivsel och lönsamhet i företaget.

Företagen vill också mäta oftare än man gjorde tidigare, och mer målinriktat.

–Kanske vill man följa upp en förändringsprocess i bolaget och se hur medarbetarna uppfattar den. Och det här vill företagen i större utsträckning än tidigare sköta själva, istället för att anlita en konsult. Och det gör man genom att abonnera på en programvara som man sedan själva opererar, säger Erik Mitteregger.

Men varför vill ni att Brilliant Future ska bli ett eget bolag?

–Som sagt befinner sig Brilliant Future i en tung investeringsperiod och det är bra om bolaget kan ha egen finansieringen och inte belasta Wise Group, säger Erik Mitteregger och fortsätter:  

– Arbetshypotesen är att Brilliant Futures ska säljas till Wise Groups aktieägare. Då kommer det in en försäljningslikvid till Wise Group. Och en del av de pengarna ska vi – om vi hittar en bra lösning – föra över till Brilliant Future.

Erik Mitteregger menar också att Brilliant Future har större möjligheter att utvecklas som självständigt bolag.

– Brilliant Future är litegrann en främmande fågel i Wise Group. Resten av Wise Group är främst konsultbaserade tjänster. I Brilliant Future vill vi gå mot mer abonnerade programvarutjänster vilket kräver ganska mycket investeringar i teknik. I grunden handlar det om två ganska väsensskilda verksamheter. 

Platsannonser