Politik

Miljarder ska sparas med ny digital infrastruktur

Regeringen har beslutat att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. 

Publicerad 2019-12-11

Grunddata är till exempel uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret.

– Målet är att medborgarna bara ska behöva uppge information vid ett tillfälle. Det kommer underlätta för medborgarna och effektivisera myndigheternas arbete, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, i en skriftlig kommentar.

– Fullt utvecklad kommer den nya infrastrukturen att kunna leda till årliga samhällsekonomiska nyttor och besparingar i miljardklassen, säger Anders Ygeman.

Myndigheten för digital förvaltning kommer att leda arbetet inom de båda regeringsuppdragen. Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket kommer att arbeta tillsammans inom uppdraget. Utöver dessa myndigheter kommer även Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Riksarkivet att vara mottagare av uppdraget om att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

De båda regeringsuppdragen ska slutredovisas senast den 31 januari 2021.

Platsannonser