M&A

Miljardbud på spelbolaget Cherry

European Entertainment Intressenter, EE Intressenter, lägger ett bud på spelbolaget Cherry på 87 kronor per aktie, som enligt bolaget inte kan höjas. Totalt värderas Cherry till 9,2 miljarder kronor i erbjudandet. 

 

Uppdaterad 2018-12-18
Publicerad 2018-12-18

EE Intressenters uppköpserbjudande ska enligt företaget inte ge några effekter på Cherrys eller EE Intressenters organisationer, ledningsgrupper eller anställda, deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Cherry respektive EE Intressenter bedriver sina verksamheter.

Bakom EE Intressenters ligger ett konsortium som bland annat består av riskkapitalbolaget Bridgepoint och storägarna Prunus Avium, Klein Group och Pontus Lindwall.

Budet på 87 kronor per aktie innebär en premie på 20 procent jämfört med måndagens stängningskurs på 72,50 kronor per aktie och kan enligt pressmeddelandet inte höjas. 

Medlemmarna av konsortiet äger i samband med budet aktier motsvarande 47,4 procent av kapitalet och 37,9 procent av rösterna i bolaget. 

– Vi har följt Cherry under en lång tid och har stor respekt för den framgång som Cherry och dess ledningsgrupper har uppnått genom sin förmåga att driva innovation inom spelsektorn. Vi tror dock att det är enklare att närma sig många av de möjligheter och utmaningar som Cherry och dess dotterbolag står inför i en privat miljö, och med en mer gynnsam kapitalstruktur, säger Mika Herold, partner på Bridgepoint Advisers, i ett pressmeddelande. 

– Den föränderliga regulatoriska miljön kommer, tillsammans med nödvändiga åtgärder för att försvara och öka Cherrys marknadsandel över tid, att kräva omfattande investeringar, fortsätter han. 

Aktieägare som kontrollerar motsvarande 11,6 procent av kapitalet och 28,5 procent av rösterna i Cherry har åtagit sig att acceptera budet som även rekommenderas av den oberoende budkommittén. 

Cherry-aktien har haft ett bra år på Stockholmsbörsen och är i skrivande stund upp 47 procent sedan årsskiftet. Som högst var aktien uppe i drygt 87 kronor per aktie, alltså i nivå med budet, i slutet av november. 

Den Oberoende Budkommittén för Cherry AB rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 9 miljarder kronor. Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av kapital från Bridgepoint och de andra medlemmarna av konsortiet samt skuldfinansiering från Ares Management Limited. Acceptfristen förväntas inledas omkring den 20 december 2018 och avslutas omkring 23 januari 2019 med förbehåll för eventuella förlängningar.

Villkoret är bland annat att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att EE Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Cherry. Dessutom att ingen annan part offentliggör ett för aktieägarna mer förmånligt erbjudande .

EE Intressenter äger vid offentliggörandet av erbjudandet inga aktier i Cherry, medan medlemmarna av Konsortiet äger 50 100 368 aktier, motsvarande cirka 47,4 procent av totala antalet aktier och 37,9 procent av totala antalet röster i bolaget. 

Eftersom Morten Klein, som ingår i konsortiet också är styrelseordförande i Cherry, tillsattes den 16 oktober 2018 en oberoende budkommitté bestående av Gunnar Lind, Johan Moazed och Jörgen Olsson. Rolf Åkerlind valdes in i styrelsen 21 november 2018 och har sedan dess varit en del av den Oberoende Budkommittén.

Flera personer, inklusive Morten Klein, som idag är verksamma i bolaget deltar också i konsortiet som budgivare.

Ett flertal tyngre aktieägare säger sig acceptera erbjudandet på vissa villkor. Dessa ägare, som tillsammans innehar totalt 11,6 procent av totala antalet aktierna och 28,5 procent av totala antalet rösterna i Cherry, innefattar bland andra Jonas Cederholm (vd och medgrundare av Game Lounge) och Fredrik Langeland (medgrundare av Game Lounge) delvis genom Tykkox Investments Ltd, Per Hamberg och Lars Kling (grundare av Cherry).

Reglerande myndigheter i ett antal länder, däribland Sverige, har beslutat om eller påbörjat förberedelse för, en reglering av den svenska spelmarknaden. I och med att detta sker kommer branschen att gå in i en ny fas karaktäriserad av en högre mognad. Till följd av ändrade förutsättningar i marknaden bedöms också marknadsutsikterna bli mer svårbedömda för det närmaste året. Detta kan komma att resultera i en slagigare resultatutveckling för Cherry, vilket är utmanande i en noterad miljö. Dessutom har flera svenska institutioner nyligen har offentliggjort att de har valt att ta avstånd från sektorn med referens till förändrade investeringsmandat och nya direktiv kring hållbarhetsfrågor. Enligt den Oberoende Budkommittén gör det att det blir svårare att som noterat bolag finansiera verksamheten på ett effektivt sätt.

KPMG har fått i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion). 

Cherry grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Per den 30 september sysselsatte Cherry cirka 865 personer och hade cirka 9 325 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, 

Platsannonser