Mellby Gårds bud sågas: ”Inte skäligt”

Taggar i artikeln

Duni Mellby Gård
Publicerad
Uppdaterad

Den oberoende budkommittén i Duni rekommenderar enhälligt aktieägarna i att inte acceptera budpliktserbjudandet från Mellby Gård. Därmed gör kommittén precis så som Mellby Gårds vd Johan Andersson önskade.

Anders Frick

Mellby Gård vill inte köpa hela Duni. Det var rätt tydligt redan i mitten av augusti när familjen Anderssons investmentbolag Mellby Gård passerade budpliktsgränsen på 30 procent. ”Vi vill öka ägandet i Duni, men att köpa hela är en lite stor bit”, sa vd Johan Andersson då.

Nu har en oberoende budkommitté i Duni AB utvärderat budet och avråder aktieägarna från att acceptera budet. Förutom Mellby Gårds uttryckta ovilja att köpa hela bolaget så baserar kommittén även sitt beslut på ett värderingsutlåtande från Grant Thornton, som konstaterar att budet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Duni Group.

”Den oberoende budkommittén tycker dock att det är positivt för bolaget att huvudägaren Mellby Gård visat intresse för ökat ägande i bolaget och viljan att långsiktigt bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin erfarenhet och finansiella styrka”, skriver kommittén genom Duni i ett pressmeddelande.

Annons

Dunis styrelses oberoende budkommitté har bestått av Pia Marions, Morten Falkenberg, Viktoria Bergman, Janne Moltke-Leth, Maria Fredholm och David Green. Styrelseordföranden Thomas Gustafsson och styrelseledamoten Sven Knutsson har däremot inte ingått i kommittén, på grund av intressekonflikt och sina respektive engagemang i bolag inom Mellby Gård-koncernen.

Annons