Morgonsvepet

McKinsey-topp blir ledamot i Investors styrelse

Investor topprekryterar till styrelsen, ABB förlorar 200 miljoner kronor i patenttvist och Joakim Bornold tycker att Swedbank kan straffas för hårt. Det är några av rubrikerna i fredagens morgonsvep.

Uppdaterad 2019-03-29
Publicerad 2019-03-29

McKinsey-partner blir ledamot i Investors styrelse
Josef Ackermann har undanbett sig omval till Investors styrelse. Valberedningen ger därför förslag om att Dominic Barton ska bli styrelseledamot. 
Dominic Barton är Global Managing Partner Emeritus och Senior Partner vid McKinsey och ordförande i Canadian Minister of Finance’s Advisory Council on Economic Growth. Dominic Barton är även Trustee vid Brookings Institution, Rhodes Trustee vid Oxford University, adjungerad professor vid Tsinghua University Beijing samt medgrundare i FCLT Global (Focusing Capital on the Long Term). Dominic Barton var Global Managing Partner vid McKinsey mellan 2009 och 2018. Innan Dominic Barton blev Managing Partner vid McKinsey var han ordförande i McKinsey Asia från 2004 till 2009 samt chef för McKinseys kontor i Korea från 2000 till 2004. Under de senaste sex åren har Dominic Barton även varit ordförande i Seoul International Business Advisory Council. 
Investors styrelse föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg och omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.
Valberedningen består av Michael Treschow (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande). 

ABB förlorar patenttvist i domstol
Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade i går en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent fastställts vara ogiltigt i Sverige. Det innebär bland annat att ABB inte ska få det skadestånd om drygt 200 miljoner kronor som tidigare dömts ut i tingsrätten som kom fram till att patentet var giltigt och tilldömde ABB ett skadestånd om drygt 200 miljoner kronor i tre mål. Målet överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen.
ABB:s europeiska patent avsåg bland annat en anläggning för överföring av elektrisk effekt och uppfinningen enligt patentet har använts vid uppförandet av högspänningsnätet Sydvästlänken.

Bonold: Swedbank kan dömas för hårt
Söderberg & Partners Joakim Bornold flaggar i SVT Aktuellt för att Swedbank kan straffas för hårt. ”Det är väldigt få som har insikter”, sade han i nyhetsinslaget och manade till tålamod. Efter gårdagens stämma och sparkningen av Birgitte Bonnesen rasade aktien ytterligare 8 procent.

Sparekonom: ”farlig strategi att vara inne och bottenfiska”
Den som är vanlig kund hos Swedbank behöver inte känna oro sina sparpengar eller sina fonder. det säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza. Pengarna är skyddade med insättningsgaranti för pengarna på sparkonton och i separata fondbolag skilda från banken. Aktieägarna däremot har det tuffare. Swedbank-aktien har tappat en tredjedel den senaste månaden. Ändå är det många som har köpt på sig aktier i banken senaste månaden. Hos Avanza har antalet aktieägare i Swedbank ökat från 33 700 den 19 februari till hela 60 400 aktieägare i dag.
– Det är en farlig strategi att vara inne och bottenfiska. I Danske Bank har aktiekursen halverats. Sedan är det inte säkert att det blir så i Swedbank, säger Johanna Kull.

SBB har genomfört nyemission om 285 miljoner
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har genomfört en riktad nyemission av 9 193 549 stamaktier av serie D till ett pris om 31 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 285 miljoner kronor. Teckningspriset innebär en rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med stängningskursen om 31,4 kronor på Nasdaq First North Premier den 27 mars 2019, sista handelsdagen innan nyemissionen. Samtidigt återköper SBB 254 miljoner norska kronor av preferensaktier i Barcode.
Emissionen riktade sig mot Meteva som tecknat sig för 4 838 710 D-aktier, M2 Asset Management AB som har tecknat sig för 1 612 903 D-aktier och Klövern AB som har tecknat sig för 2 741 936 D-aktier i nyemissionen. 
”Emissionen stärker bolagets egna kapital och bidrar tillsammans med återköpen av preferensaktierna i det norska dotterbolaget samt de tidigare emissioner av D-aktier till att SBB närmar sig en investment grade rating”.
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,13 procent av totalt antal aktier i bolaget och cirka 0,34 procent av totalt antal röster i Bolaget.
Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå juridisk rådgivare.

Catellas kreditbarometer: Förbättrad kreditmarknad
I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 48,6 till 50,3, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som räntorna fallit till en ny rekordlåg nivå.
– Årets första CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av något högre kreditmarginaler. Huvudindex höjs framför allt av en ökad optimism bland fastighetsbolagen, vars index för den kommande utvecklingen når sin högsta nivå på nästan fyra år. Vidare fortsätter börsbolagens genomsnittliga ränta att falla till en ny rekordlåg nivå om 1,9 procent, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.
Arvid Lindqvist, analyschef på Catella, uppger samtidigt att börsen har återhämtat sig under första kvartalet 2019, där OMX 30 har ökat med 12 procent. 
– Det här är framför allt ett resultat av mer duvaktiga centralbanker som har bemött en försämrad tillväxt i USA och globalt. Om vi blickar framåt bör svenska fastighetsbolag fortsatt kunna dra nytta av låga realräntor under en längre tid. 
Den låga långräntan reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier, där det genomsnittliga avkastningskravet har fallit till 6 procent sedan årsskiftet. Dessutom har den begränsade tillväxten av företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld har mattats av, enligt Martin Malhotra.

Platsannonser