Annons

Annons

katrin-troedsson-MAQS.jpg

Katrin Troedsson, Managing Partner på MAQS i Göteborg.
Katrin Troedsson, Managing Partner på MAQS i Göteborg, säger att advokatbyrån "på sikt" ska ha "en större plattform av personer" i Stockholm.

MAQS öppnar nytt Stockholmskontor

MAQS i Stockholm kommer från årsskiftet att driva verksamheten vidare från Waterfront Building. Det är viktigare att rekrytera rätt personal än att det går snabbt, säger Katrin Troedsson, managing partner på MAQS i Göteborg.

Realtid kan i dag berätta om framtiden för MAQS i Stockholm. Som är känt sedan tidigare kommer MAQS-kontoret i Stockholm avvecklas i sin nuvarande form vid årsskiftet. Efter årsskiftet kommer företaget att driva verksamheten vidare från ett kontor i Waterfront Building. Flytten är tajmad med att kontoret på Mäster Samuelsgatan stängs ned, i praktiken sker detta den 1 februari.

– På sikt har vi som ambition att ha en större plattform av personer lokaliserade på Stockholmskontoret, men det viktigaste för oss nu är att inte har bråttom, säger Katrin Troedsson advokat och Managing Partner på MAQS i Göteborg.

– Det pågår en dialog med intresserade parter men inga beslut är fattade ännu. Det är viktigare att välja rätt medarbetare än att agera snabbt, understryker Katrin Troedsson.

Annons

Annons

MAQS ser att det nya Stockholmskontoret kan bli starten på ett intensifierat utvecklingsarbete med fokus på bland annat digitalisering och ökad affärsnytta för byråns klienter.

Under flera år har MAQS rankats som Sveriges mest moderna advokatbyrå och man har ambitionen att fortsätta den utvecklingen.

– Ska vi fortsätta att vara moderna måste vi ta det till nästa nivå. Ska man vara modern kan man inte trampa vatten, säger Katrin Troedsson.

Visionen är att skapa en ännu mer sammanhållen organisation med tydliga gemensamma värderingar kring bland annat hållbarhet, digitalisering, nyfikenhet, snabbrörlighet och affärsnytta.

– Vi ser en tydlig trend där advokatbyråerna går från att vara partnerstyrda till att vara ledningsstyrda, vilket behövs i den snabba förändringstakt som råder, säger Katrin Troedsson.

Det handlar om en tydligare arbetsfördelning mellan strategiskt och operationellt arbete. 

MAQS har efter årsskiftet 110 jurister och 140 medarbetare totalt, varav ett flertal arbetar med uppdrag i Stockholm även om de har sin hemvist på andra kontor.

Efter årsskiftet så kommer dessa att ha tillgång till kontor i Waterfront Building men på sikt kommer MAQS även ha ett kontor i Stockholm med medarbetare stationerade där.

Med dagens moderna teknik ska klienterna inte behöva uppleva någon större förändring, enligt MAQS.

– Det är för tidigt att spekulera om vilka intäkter vi eventuellt tappar i förändringen. Det kommer vi inte att ha siffror på förrän om något år. Det är ju kundens val om man vill följa med en delägare eller stanna med byrån, säger Katrin Troedsson.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons