Styrelsen i Ikeas ägarbolag Ingka Holding består till 43 procent av kvinnor. Betydligt fler än i de flesta andra svenska familjeföretag, där bara var fjärde ledamot är kvinna. På bilden Ikeas grundare Ingvar Kamprad.
Ledarskap

Männen dominerar svenska familjebolag

Revisionsjätten PwC har gjort sin nionde "Family Business Survey" hos familjebolag i 53 länder. Den visar att det bara finns en fjärdedel kvinnor i styrelserna bland de svenska familjeföretagen. 

Publicerad 2018-12-13

Kvinnorna i familjebolagen är dåligt representerade. I börsbolagen var 32 procent av styrelseledamöterna kvinnor enligt SCB:s siffror från 2016. Men i de svenska familjebolagen är det bara 24 procent. Det är ändå tre procentenheter mer än i de globala familjebolagens styrelser, visar PwC:s undersökning. Endast 27 procent kvinnor arbetar i ledande befattningar och i nästa generation återfinns bara 28 procent kvinnor.

– Kvinnornas frammarsch borde gå lika snabbt i familjebolagen som i de noterade bolagen. Men trycket från samhället och allmänheten verkar ha haft större fokus på stora och noterade bolag, säger Pontus Tonning, partner och ansvarig för mindre och medelstora bolag på PwC.

Familjebolagens medvetenhet om den tilltagande digitaliseringen är en annan trend. Digitaliseringen är en nyckelutmaning i den globala undersökningen och de svenska familjebolagen sticker ut genom sin högre medvetenhet om cyberattacker.

– Undersökningen speglar samtiden som familjebolagen lever i. Vi märker att oron för digitaliseringen ökar och då framförallt att kunna attrahera rätt kompetens, säger Pontus Tonning.

– Den största utmaningen för de svenska familjebolagen är att vara innovativa för att ligga steget före.

Undersökningen visar också att endast 70 procent av de svenska familjebolagen som svarat på enkäten har uppvisat tillväxt de senaste tolv månaderna jämfört med 80 procent av bolagen 2016. Enligt Pontus Tonning kan finnas anledningar till detta, till exempel vikande konjunktur eller tuffare internationell konkurrens. Samtidigt är den svenska delen av de globala svaren ganska begränsad i omfattning och det är svårt att säga exakt vilka datanivåer som är statistiskt säkerställda.

PwC har 2018 genomfört sin nionde Family Business Survey vilken görs vartannat år. Svaren kommer från 2 953 ledande befattningshavare i familjeföretag i 53 länder. Bolagen har haft 45 miljoner kronor i omsättning eller mer. Från Sverige deltog 78 bolag men exakt vilka bolag det rör sig om framgår inte. Undersökningen görs mestadels per telefon eller digitalt. Drygt 40 procent av svaren kom från första generationens företagare och 30 procent från andra generationens.

– Jämfört med de noterade bolagen så har familjebolagen ofta ett utpräglat långsiktigt fokus som bygger på företagets värderingar. Dessa är ofta starkt kopplade till arvet. En väl genomarbetade strategisk plan ska ta hänsyn till både bolagets värderingar och arv. Planen ska också beakta omvärldsfaktorer och belysa hur dessa påverkar bolaget och länka till en successionsplan.

På grund av sin starka värdegrund blir familjebolagen viktiga i samhällsbygget. Familjebolag åtnjuter till exempel ett större förtroende än vilken annan bolagsform som helst. Senast mättes detta i Edelman Trust Barometer 2017.

Hur viktiga värderingar och kulturen är för ett familjebolag blev till exempel tydligt när Ingvar Kamprad den 20 december 1976 författade ett antal punkter i en liten ”Ikea-bibel” som skickades ut till samtliga anställda. Där förklarade han vad som gör Ikea unikt– allt från att resultaten ska stanna i bolaget (och inte gå till skatt) till att goda resultat kan uppnås med små medel. ”Det som är bra för våra kunder är också på lång sikt bra för oss” står det bland annat. Och det viktigaste sättet att uppnå målet är ju att vara en förebild. 

Undersökningen innehåller en del överraskningar, till exempel att 54 procent av de svenska familjebolagen inte har någon successionsplan alls – även om de svenska bolagen i högre grad än de globala har aktieägaravtal, testamente, äktenskapsförord och familjeråd. 

– Succession är ett svårt ämne för många men någonstans finns tankar om hur nästa generation ska ta över eller om någon annan ägarförändring, men det kan vara obekvämt att lämna över. Den äldre generationen kanske vill fortsätta att förverkliga sina visioner eller kanske att den yngre inte vill ta över. Och familjeföretagaren kan ändå ha tänkt även om det inte är dokumenterat. Trenden bland de svenska bolagen är dock att alltfler formulerar och dokumenterar en successionsplan, säger Pontus Tonning.

Innovation och digitalisering högt på agendan

Viktigaste utmaningarna för de två närmsta åren för svenska familjebolag:

  1. Behovet av innovation för att ligga i framkant
  2. Skaffa sig rätt kompetens och förmågor
  3. Digitaliseringen
  4. Internationella konkurrensen
  5. Priset på energi och råvaror

Platsannonser

Logga in