Fastigheter

Magnolia och Alecta går samman och köper fastighet

Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring förvärvar Stinsen i Sollentuna genom ett nytt gemensamt bolag.

Uppdaterad 2016-12-01
Publicerad 2016-12-01

Magnolia Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta förvärvar fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna av CBRE Global Investors, enligt ett pressmeddelande.

 Affären genomförs som en bolagsaffär och köpeskillingen uppgår till cirka 700 miljoner kronor. Fastigheten förvärvas genom ett av Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring gemensamt bolag ägt till lika delar.

Förvärvet är inte villkorat och finansieras av parterna med egna medel.

Planerat tillträde är i december 2016.

Magnolia Bostad planerar att uppföra cirka 2.000 bostäder på fastigheten. Cirka en tredjedel av bostäderna ska säljas till Alecta som hyresrätter vilka de själva ska äga och förvalta. Cirka en tredjedel avses säljas till Slättö i enlighet med det ramavtal som tecknades mellan Magnolia Bostad och Slättö den 25 november 2016.

Försäljningarna innebär ingen omedelbar vinstavräkning för Magnolia Bostad, utan vinstavräkning sker i takt med att projekten realiseras, enligt pressmeddelandet. Resterande bostäder planeras att utvecklas som bostadsrätter av Magnolia Bostad.

Stinsen köpcentrum har idag omkring 70 hyresgäster, med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 2,5 år. De största hyresgästerna är City Gross, Intersport, Friskis & Svettis och Stadium. Hyresintäkterna uppgår till cirka 70 miljoner kronor och uthyrningsgraden är cirka 80 procent.

Wigge & Partners har varit legal rådgivare åt Magnolia Bostad.

Platsannonser

Logga in