M&A

M&A: Kapplöpning till teknikbolag

Marknaden för företagstransaktioner var glödhet under de två sista kvartalen 2020.

Publicerad 2021-01-27

Värdet på de transaktioner som genomfördes var till och med väsentligt högre än motsvarande period 2019. Det visar PwC:s internationella sammanställning Global M&A Industry Trends.  

– Det samlade värdet av företagstransaktioner ökade med 23 procent under kvartal tre och fyra 2020 i förhållande till samma period 2019. Att transaktionerna tog rejäl fart efter en dyster vår var väntat, men ökningen i förhållande till motsvarande period 2019 var inte lika given, berättar Johan Rosenberg som är ansvarig för M&A på PwC och fortsätter;

– En viktig del av den här utvecklingen var ett antal mycket stora transaktioner på mer än 5 miljarder dollar. De här större affärerna mer än fördubblades under andra halvåret 2020 - från 27 till 56 genomförda transaktioner.

– Ökad digitalisering och transformering av verksamheter på grund av pandemin gav en rejäl grogrund för M&A-aktiviteter. Lägg därtill makroekonomiska förutsättningar som låga räntor och tillgång till kapital bland både företag och Private Equity-aktörer. Konsekvensen har blivit en kapplöpning när det gäller transaktioner kopplade till teknikbolag, säger Johan Rosenberg.

Störst förvärvsaktivitet ägde därför rum inom teknik- och telekombranscherna under Q3 och Q4 2020. När det gäller tekniksektorn så ökade affärsvolymerna med 34 procent i jämförelse med samma period 2019 och inom telekom steg antalet transaktioner med 14 procent.

Under årets sista sex månader ökade intresset för så kallade SPAC-bolag (Special Acquisition Company). Det här är bolag som inte har någon egen verksamhet utan tar in kapital via en IPO med målet att hitta förvärv inom en viss tidsperiod. SPAC-bolag samlade in runt 70 miljarder dollar i kapital under 2020 och stod för mer än hälften av alla amerikanska börsintroduktioner. 

– Drivkraften har varit den positiva börsutvecklingen och vi tror att SPAC-aktiviteter fortsätter växa under 2021, särskilt kopplade till infrastruktur för elfordon, lagring av energi och sjukvårdsteknik.

Platsannonser

Logga in