M&A

Liv ihop har ingått förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.

Publicerad 2021-01-25

I april 2018 förvärvade Liv ihop bolaget Trea Assistans, och under sommaren 2019 mottog Trea Assistans ett återbetalningskrav från Försäkringskassan om drygt 9,7 mkr till följd av assistans som utförts före tidpunkten för Liv ihops förvärv av Trea Assistans. Mot bakgrund av återbetalningskravet så betalades ingen tilläggsköpeskilling avseende räkenskapsåret 2018 ut till säljarna varpå tvist vid domstol inleddes. Stockholms Tingsrätt dömde i november 2020 att tilläggsköpeskilling avseende 2018 skall utbetalas, men inte någon normerad tilläggsköpeskilling för 2019 respektive 2020. I december föll dom i tvisten mellan Försäkringskassan och Trea Assistans som innebär att Trea Assistans skall betala 9,7mkr plus ränta. Båda domarna har överklagats.

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas. Det framgår av ett pressmeddelande.

I och med förlikning så är Trea Assistans inte längre en del av Livihopgruppen vilket innebär att koncernen helt har avvecklat engagemanget inom affärsområdet hemtjänst. Hemtjänstverksamheten har utgjort drygt 3 procent av koncernens verksamhet, så avyttringen får en marginell inverkan på koncernen.

Genom förlikningen är samtliga tvister mellan parterna fullständigt reglerade.

Platsannonser