HQ AB:s likvidator Lars Ehrstedt från 7wise Advokatbyrå är kritisk till den förlikning som konkursförvaltaren Bill Kronqvist ingick med bland andra Mats Qviberg. Nu är det likvidatorns tur att sopa ihop resterna efter bolaget.
Rättstvist

Likvidatorn tar över ansvaret för HQ AB

HQ:s likvidator, som fortfarande är starkt kritisk till förlikningen med Mats Qviberg med flera, ska nu dela ut 25 miljoner kronor till bland andra finansmannen Sten Mörtstedt och advokaten Christer Sandberg.

Publicerad 2020-01-21

För en vecka sedan avslutade Stockholms tingsrätt HQ AB:s konkurs och därmed är konkursförvaltare Bill Kronqvists arbete över. Nu är det likvidator Lars Ehrstedt, från 7wise advokatbyrå, som tar över innan HQ AB slutligen kan gå i graven.

HQ AB försattes i konkurs 22 december 2017 efter att HQ AB förlorade den stora skadeståndsprocessen, där bolaget krävde cirka 5 miljarder kronor av tidigare styrelseledamöter, chefer, revisorer och ägare.

När konkursen nu avslutas redovisas borgenärslistan där sex parter får full utdelning, totalt cirka 860 000 kronor.

Advokatfirman Törnell Magnell, som dels anlitades av HQ vid emissioner men även vid processen i tingsrätten, var en av borgenärerna i konkursen där advokatfirman fick cirka 230 000 kronor.

Advokaten Ronny Henning, som bland annat granskade HQ:s uppgörelse med Fredrik Crafoord, fick en utdelning på cirka 209 000 kronor.

Skatteverket fick en utdelning på cirka 202 000 kronor och EY fick en utdelning om 189 000 kronor.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvists arvode fastställdes av domstolen till drygt 8,5 miljoner kronor för en vecka sedan.

Överskottet i konkursen landade på 25 miljoner kronor, vilket Realtid tidigare rapporterat. Nu är det alltså likvidatorns tur att ta över arbetet med att ösa jord över HQ:s kista.

Likvidatorn Lars Ehrstedt berättar för Realtid att han nu skickat in en begäran om kallelse efter okända borgenärer, vilket är ett standardförfarande innan överskottet kan betalas ut till aktieägarna.

– Det har ju varit ett bevakningsförfarande i konkursen så det finns en anledning till att tro att de flesta har hört av sig där. Men det är inte nödvändigt att det är så och därför har vi en kallelse på okända borgenärer och det tar sex månader innan vi har fått fastlagt vilka som är borgenärer. Då kommer de betalas och vi kan avsluta likvidationen. Jag skulle gissa, utan att det är ett löfte, att vi är klara inom året, säger han.

I ett bolagsprotokoll, från 22 januari 2018, där man beslutade om likvidationen framgår det att Mörtstedtbolaget Herma Securities fortfarande är den största ägaren i bolaget med 144 042 442 aktier och advokat Christer Sandberg som står bakom CSL Fastighets AB ab äger 67 116 210 aktier i bolaget. Tredje största ägaren är en 77-årig Nackabo som äger 2 560 000 aktier. Därefter är aktieposterna spridda i mindre poster.

Likvidatorn Lars Ehrstedt är en av kritikerna till förlikningen, som uppgick till 25,48 miljoner kronor, som HQ:s konkursförvaltare ingick med Mats Qviberg med flera.

Du var inte så jättenöjd med förlikningen?
– Det kan man säga, det är ett understatement.

Lars Ehrstedt uppger att han hade velat att bolaget fortsatte processen, att man överklagade talan i hovrätten och fick en omprövning av tingsrättens dom. 

– Jag gillade inte tingsrättens dom. Jag anser inte att det var en rimlig dom.

– Konkursförvaltaren träffade denna överenskommelse med dessa skadevållare. Tingsrätten konstaterade ju faktiskt att de hade varit grovt vårdslösa. Den förlikningslikvid som konkursförvaltaren inkasserade uppgick till 0,5 procent av det stämda beloppet inklusive räntor. Det tyckte jag var oacceptabelt. Särskilt med tanke på att den likvid som betalades in i bolaget när bolaget försattes i konkurs gjorde att det fanns tillräckligt med pengar att kunna betala samtliga bevakade borgenärer. Därför låg det inte i förvaltarens intresse att förlika utan att låta den vara kvar, men det ville han inte göra utan ville förlikas iallafall. Det är därför man nu kommer till detta överskott.

Förlikningen innebar att Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalade 25,48 miljoner kronor till konkursboet och att samtliga, även de övriga parterna, väljer att avstå från sina fordringar i konkursen motsvarande de utdömda rättegångskostnaderna om 258 miljoner kronor.

Lars Ehrstedt är inte ensam om kritiken mot förlikningen, vilket Realtid tidigare rapporterat. Storägaren advokat Christer Sandberg som står bakom CSL Fastighets AB samlade aktieägarröster mot förlikningen. Totalt rörde det sig om 73 procent av aktiekapitalet i HQ AB.

Christer Sandbergs bolag CSL Fastighets AB garanterade även att samtliga borgenärer i konkursbouppteckningen skulle erhålla full utdelning för sina fordringar och att konkursboet skulle få den erbjudna förlikningssumman om 25,48 miljoner kronor.  Konkursförvaltaren valde alltså att inte godta detta utan gick vidare med förlikningen.

HQ-härvan: Detta har hänt

2010 återkallade Finansinspektionen tillstånden för HQ Bank. Enligt FI hade banken så stora risker att överlevnaden riskerades. Strax därpå försattes HQ Bank i likvidation och en förundersökning om grovt svindleri inleddes.

2015 väcktes åtal mot nyckelpersonerna Mats Qviberg, HQ Banks tidigare ordförande Stefan Dahlbo, vd:n Mikael König och styrelseledamoten Kurt Lönnström.

De friades från misstankarna året därpå i tingsrätten.

HQ AB lämnade in en stämningsansökan mot ledningen, styrelsen och den tidigare revisorn i juni 2011. Den nya styrelsen pekade ut bland andra Mats Qviberg som ansvarig för haveriet i HQ Bank.

HQ AB krävde de svarande på 3,2 miljarder kronor i skadestånd.

År 2017 förlorade HQ AB målet i tingsrätten. Målet överlagades till hovrätten.

HQ AB försattes i konkurs och sedemera i likvidation. Vem som skulle föra bolagets talan i hovrätten blev nu oklart.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist valde i början av 2018 att förlikas med motparterna i utbyte mot att undgå att betala deras rättegångskostnader plus en kontant summa om 25,5 miljoner kronor.

HQ AB:s likvidator med de största aktieägarna i spetsen överklagar förlikningen till Högsta domstolen.

Högsta Domstolen valde nu alltså att inte bevilja prövningstillstånd.

Platsannonser