Fintech

Lendify tar in 1 miljard kronor

Lendify stärker bolaget med en finansiering på 1 miljard kr från en stor svensk institution.

Uppdaterad 2019-01-29
Publicerad 2019-01-29

I slutet av 2018 nådde bolaget 1 680 miljarder kronor i total utlåning. Kapitalet ska användas till finansiering av utlåningen.

Lendify erbjuder lån utan säkerhet till kreditvärdiga hushåll i Sverige. Antalet aktiva sparkunder på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgick den sista december 2018 till drygt 10 000. Den genomsnittliga årsavkastningen per sista december 2018 efter kreditförluster och avgifter uppgick till 5,59 procent.

 

Platsannonser