Finans

Latour förvärvar aktier i Alimak Group

Familjen Douglas investmentbolag Latour har förvärvat cirka 14,5 miljoner aktier, motsvarande 26,7 procent, i Alimak Group från Triton-ägda Apolus Holding för nära 2 miljarder kronor.

Publicerad 2017-09-15

Investment AB Latour meddelade sent i går kväll, torsdag, att bolaget har förvärvat 14.461.809 aktier i Alimak Group för 134 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 1.938 miljoner kronor. Säljare är Apolus Holding AB vars huvudägare är Triton Fund II. 

De förvärvade aktierna motsvarar totalt 26,7 procent av röster och kapital i Alimak Group. Alimak Group arbetar med vertikala transportlösningar inom bygg- och industrisektorn, och har kunder som stöds av viktiga megatrender som exempelvis urbanisering och miljövänlig energiproduktion.

Flaggningen kommer att göras av Investment AB Latours huvudägare familjen Douglas. Familjen Douglas äger sedan tidigare 112.526 aktier i Alimak Group. 

"Gällande regelverk föreskriver att flaggning då skall göras av familjen Douglas och inte av Latour, trots att det är Investment AB Latour som kommer att ta huvudägarpositionen i Alimak Group”, skriver bolaget i presmeddelandet.

Det totala innehavet som familjen Douglas kommer att flagga för är följande; Familjen Douglas 112.526 aktier, Investment AB Latour 14.461.809 aktier och Latours helägda dotterbolag Karpalunds Ångbryggeriaktiebolag 40.000 aktier.

Platsannonser