Länsförsäkringar Bank Foto: TT
Foto: TT
Bank

Länsförsäkringar Bank: Rörelseresultatet +40 procent

Länsförsäkringar Banks affärsvolymer ökade med ökade 19 procent till 793,1 (668,8) miljarder kronor under årets första kvartal

Publicerad 2021-07-21

– Länsförsäkringar Bank rapporterar ett starkt resultat för kvartalet och tillväxten i bankaffären fortsätter att vara god inom samtliga segment, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank, i en skriftlig kommentar.

Banken har under halvåret intensifierat satsningarna inom det digitala området.

– Genom att flytta fram positionerna inom detta område än mer tar vi ytterligare steg närmare vår målsättning att vara den ledande aktören inom det digitala området samtidigt som vi är fortsatt starkt lokalt förankrade, säger Sven Eggefalk.

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 40 procent till 1 228 (876,4) miljoner kronor och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,7 (8,3) procent.
  • Räntenettot minskade med 2 procent till 2 366 (2 423) miljoner kronor.
  • Provisionsnettot, exklusive ersättningar till länsförsäkringsbolagen, ökade med 27 procent till 625,2 (491,5) miljoner kronor.
  • Rörelseintäkterna ökade 4 procent till 2 233 (2 148) miljoner kronor.
  • Rörelsekostnaderna ökade 4 procent till 1 086 (1 040) miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna netto, uppgick till minus 80,0 (232,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,04 (0,13) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 19 procent till 793,1 (668,8) miljarder kronor.
  • Inlåningen ökade 8 procent till 142,1 (131,1) miljarder kronor. Utlåningen ökade 11 procent till 352,7 (317,5) miljarder kronor. 
  • Fondvolymen ökade 35 procent till 298,3 (220,2) miljarder kronor.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in