Kvinnorna vackrare - männen lika fula

Evolutionen gör att kvinnor blir allt vackrare medan män fortfarande är lika fula som grottmännen.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-07-27

Forskare har kommit fram till att vackra kvinnor får fler barn än alldagliga kvinnor och att en större del av deras barn är flickor. Dessa döttrar tenderar också att bli attraktiva när de blir vuxna och upprepar på så sätt mönstret.

Över tid har detta, enligt forskarna, lett till att kvinnor successivt blivit mer estetiskt tilltalande. En utveckling som fortfarande pågår. Det skriver Times Online.

I en studie som släpptes förra veckan visar Markus Jokela, en forskare vid Helsingfors universitet, att vackra kvinnor har upp till 16 procent fler barn än alldagliga kvinnor. Han använde sig av data som samlats in i USA där 1.244 kvinnor och 997 män följts under fyra decennier. Deras attraktivitet bedömdes efter fotografier som togs under hela studien. Data om antalet barn samlades också in.

Studien bygger på tidigare forskning av evolutionspsykologen Satoshi Kanazawa vid London School of Economics som kom fram till att det var mer sannolikt att vackra föräldrar fick döttrar. Han föreslog att detta berodde på en evolutionär strategi som fanns programmerad i människors dna.

Satoshi Kanazawa hade också kommit fram till att kvinnor generellt sett anses som mer estetiskt tilltalande av båda könen. Han hävdade också att de allra vackraste föräldrarna hade 26 procent mindre sannolikhet att få söner.

– Om fler attraktiva föräldrar får döttrar och om fysisk attraktivitet är ärftligt så kommer kvinnor logiskt sett över många generationer bli gradvis mer fysiskt attraktiva än män, säger Satoshi Kanazawa till Times Online.

För män spelar utseendet mindre roll för hur många barn de får. Därför har det funnits lite evolutionärt tryck på mäns utseende att utvecklas.

– Män och kvinnor söker olika saker hos sina partners. För kvinnor är mäns utseende mindre viktigt än hans förmåga att ta hand om henne när hon är gravid eller har småbarn, perioder då kvinnor är mer sårbara för rovdjur. Historiskt sett har detta gjort att rika män tenderat till att ha fler fruar och många barn. Så hos männen ligger istället pressen på att vara framgångsrik, säger Gayle Brewer, lektor i psykologi vid University of Central Lancashire.

Platsannonser

Logga in