"Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden", säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.
"Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden", säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.
Fastigheter

Kvalitena ökar ägande i Oscar Properties

Oscar Properties gör veckans andra affär och förvärvar 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner av Kvalitena. 

Publicerad 2021-04-23

Förvärven kommer att finansieras genom en apportemission om 150 miljoner kronor och till resterande del genom eget kapital och sedvanlig bankfinansiering. Förvärvet är villkorat av finansiering.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Under torsdagen blev det känt att Sven-Olof Johansson blev ny storägare i bolaget efter att Oscar Properties köpt fem fastigheter av hans bolag fem fastigheter av hans bolag Compactor fastigheter. Underliggande fastighetsvärdet i den affären var 110 miljoner kronor.

För en vecka sedan blev det känt att både Oscar Properties styrelseordförande Peter Norman och bolagets CFO Per-Axel Sundström ökade sina innehav markant. Peter Norman köpte den 14 april 197 558 stamaktier och Per-Axel Sundström förvärvade 8 000 000 stamaktier samt 8 500 000 betalda tecknade aktier i bolaget. 

Oscar Properties aktie har den senaste veckan gått upp med 57 procent.

Transaktionen med Kvalitena gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter som tillsammans inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 100 000 kvadratmeter.  Hyresvärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor årligen och merparten av hyresavtalen är så kallade triple net. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2021. 

– Med dessa förvärv fortsätter vi den resa vi påbörjat och utökar portföljen med 16 attraktiva fastigheter på bra lägen runtom i landet. Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties i en presskommentar.

–Kvalitena ser investeringen i Oscar Properties som långsiktig och bedömer att kombinationen av en fin portfölj av kassaflödesgenererande fastigheter i kombination med spännande utvecklingsfastigheter ger Oscar Properties en bra balans med goda framtidsutsikter,  säger Harald Pousette, vd Kvalitena i sin presskommentar.

Oscar Properties har nu förvärvat fastigheter till ett totalt marknadsvärde om cirka 4,2 miljarder kronor sedan oktober 2020. Det gemensamma driftnettot uppgår till 253 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in