Krönika

Tuffare regler för konsumtionslån kan slå mot TF Bank

Nya tuffare regler för konsumtionslån i Finland kan få stora konsvenser för nischaktörer som TF Bank. Kommer liknande regler till Sverige blir effekterna än mer kännbara, skriver Realtids krönikör Torbjörn Isacson.

Torbjörn Isacson
Uppdaterad 2020-04-17
Publicerad 2020-04-16

Finland förbereder ett tillfälligt lånetak på konsumtionslån på 10 procent på grund av coronakrisen.

Det får en effekt bland annat för den svenska nischbanken TF Bank. Men det riktigt intressanta är om Sverige, som tidigare följt i Finlands spår, skulle gå ytterligare i samma riktning.

Coronakrisen väntas slå väldigt hårt mot Finland. En ny prognos från Finlands finansdepartement som kom på torsdagen, visar att den finländska ekonomin väntas krympa med 5,5 procent i år på grund av coronakrisen. Den tidigare prognosen, från december i fjol, var en positiv tillväxt på 1,0 procent. Framför allt väntas ekonomin krympa under andra kvartalet. 

För att motverka effekterna av coronakrisen förbereder Finland nu bland annat en tillfällig sänkning av lånetaket för konsumtionslån till 10 procent. Så sent som i september i fjol sänktes taket till 20 procent.

När Finland började rensa upp i träsket med högräntelån och så kallade sms-lån kunde lånen kosta upp till 1 000 procent om året. Därefter har taket sänkts till 50 procent, för att sedan alltså sänkas ännu mer. Och nu förbereds en sänkning som innebär att ett bolag inte får erbjuda lån eller krediter med en ränta på över 10 procent. Sedan tidigare får konsumtionslån i Finland heller inte ha avgifter som överstiger 150 euro per år.

För den börsnoterade svenska nischbanken TF Bank, som rapporterade på torsdagen, väntas en ytterligare förändring få en omedelbar effekt. Finland är en av bankens viktigaste marknader, där låneportföljen under årets tre första månader ökade med 8 procent till motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Efter att det nuvarande räntetaket trädde i kraft i september i fjol har volymerna i den finska verksamheten enligt TF Bank ökat väsentligt. Som en jämförelse minskade TF Banks svenska låneportfölj under det första kvartalet i år med 4 procent till 440 miljoner. 

I samband med torsdagens presentation konstaterade TF Banks ledning dock att en ytterligare sänkning av lånetaket skulle minska antalet möjliga låntagare. Detta även om den effektiva räntan hamnar en bit över 10 procent.

Det är också en effekt som långivare med mer högränteprofil är TF Bank tidigare sett i Finland när lånetaket sänkts. Låntagare som anses för riskfyllda faller bort om räntan inte kan sättas tillräckligt högt.

Finland har redan i dagsläget klart hårdare regler än Sverige, där räntetaket på snabblån är 40 procent. Men i Sverige får den totala kostnaden för lånet inte överstiga lånebeloppet, inräknat både ränta och avgifter. Ett lån på 10 000 kronor får alltså inte kosta mer än 20 000 kronor att betala tillbaka. 

I Finland har många bolag i stället valt att förlänga lånetiden dramatiskt när räntetaket sänkts. 

Genom att räntan sänkts har många låntagare valt att låna ännu mer. Och genom att återbetalningstiden blivit betydligt längre så har den sammantagna kostnaden blivit klart högre.

Å andra sidan minskar den effekten om räntetaket sänks till 10 procent. 

Senaste tiden har det tydligt visat sig att risken för kreditförluster ökat kraftigt, där först Collector och nu senast TF Bank, båda för övrigt med fastighetsmagnaten Erik Selin som storägare, tvingats göra reserveringar för förluster. 

Sänkta räntetak pressar också fram mer noggranna kreditgranskningar, något som det lätt slarvas med när räntorna kan sättas väldigt högt och ekonomin växer. Nu går det i motsatt riktning. 

Platsannonser