Krönika

Toppen av ett växande isberg

Stämningen mot Mangold Fondkommission kan komma att visa sig vara toppen av ett isberg. Det skriver Realtids krönikör Per Lindvall.

Per Lindvall
Publicerad 2019-08-26

Fondkommissionären Mangolds arrangerande av en bryggfinansiering till fastighetsutvecklaren Albert Hansson Finans och Fastighet AB hamnade i det så kallade blå skåpet. Det vill säga ”det sket sig”, som det heter på profan svenska. Vi lär nog få se fler sådana haverier flyta upp till ytan på den stressade svenska bostadsutvecklingsmarknaden.

Enligt den stämningsansökan som Realtid tagit del av så arrangerade Mangold en bryggfinansiering på 26 miljoner kronor i slutet av 2017 och inledningen av 2018 för att Albert Hansson Finans och Fastighets AB  (AHFF)skulle kunna fullgöra sitt bostadsrättsprojekt Gamla Enox i Båstad. Det beskrevs som en rak affär där bryggfinansiärerna skulle få 15 procents ränta på lånet som skulle återbetalas den 15 oktober 2018, plus minus tre månader. Långivarna skulle de nyproducerade bostadsrätterna som säkerhet. 

Men nu visar det sig, om man får tro stämningsansökan, att AHFF:s ekonomi var väsentligt sämre vid lånetillfället än vad Mangold berättade i sitt material. Brygglångivarnas säkerheter var också klart sämre än vad som angivits. I januari 2019 gick AFHH i konkurs. Bristen i boet beräknas till 33 miljoner kronor. Någon försäljning av bostadsrätter i Gamla Enox kom aldrig till stånd, fastigheten såldes sedan, och bryggfinansiärernas säkerheter var värdelösa och hamnade lång bak i kön av fordringsägare med liten chans att få något tillbaka.

Mangold har inte velat kommentera stämningsansökan med annat än att de bestrider den. Men ingen kan säga att det ser vackert ut att ha sålt på bland andra en 96-årig pensionär i Växjö och ett pastorat i Mjölby detta instrument. Än värre, för Mangold, är väl att Mats Gabrielsson finns med bland fordringsägarna. Hos den senare finns ju resurser att backa upp striden, om det skulle behövas.

Det är möjligt att det trixande med betalningar, försäljningar, belåningar och säkerheter som har skett inom AHFF-koncernen, som beskrivs i stämningsansökan, har vissa unika drag. Men mera sannolikt är att den här typen av transaktioner har varit och fortfarande är vanliga på den krisdrabbade svenska bostadsutvecklingsmarknaden. Det tar bara lite tid innan de tröskas genom rättssystemet och därmed flyter upp till ytan. 

Bostadsutvecklingsmarknaden har lockat till sig många lycksökare, där många nu pressas att dra i gång en ekonomisk-juridisk-kombination av sällskapslekarna ”Hela havet stormar” och ”Svarte Petter”. Högbelånade småskuttar och trosvissa småsparare är naturligtvis värst ute. Men även i mellansegmentet, typ AFHH, hotar många tak att rasa in. Och min prognos är att vi kommer att se minst en handfull haverier bland de börsnoterade bolagen. Oscar Properties står ju på lut, och Tobin bildar en liten krater i Klöverns balansräkning.

Räkna med att det kommer att finnas brända investerare som kommer att hävda att många preferensaktier och obligationer sålts in med felaktiga uppgifter. Det är nog där som Mangold och andra fondkommissionärer kommer att få släcka de värsta bränderna. 

Platsannonser