Krönika

Spekulera inte – välj rörlig ränta!

Realtids Gunnar Örn redogör för varför rörligt alltid är det bästa alternativet.

Gunnar Örn
Publicerad 2021-02-19

Om du lånade mig två tusenlappar – den ena till nästa vecka och den andra till 2028, skulle du då kräva samma ränta på bägge lånen?

Troligen inte. Risken är ju betydligt högre att jag får betalningsproblem någon gång inom de närmaste sju åren än att jag får det inom de närmaste sju dagarna.  För att kompensera för denna risk skulle du antagligen kräva högre ränta på det långfristiga lånet än på det kortfristiga.

Banker och bolåneinstitut resonerar på samma sätt. Normalt kräver de högre ränta ju längre de ligger ute med pengarna.

För den som finansierat sitt livs viktigaste investering – den egna bostaden – med lånade pengar är det ett ständigt dilemma om man ska välja bunden eller rörlig ränta på sitt bostadslån.

”Man ska inte spekulera med sitt boende" lyder ett standardargument för att binda. Men det bygger på en svårutplånad fördom om att rörlig ränta bara lämpar sig för den som vill spekulera i att de bundna räntorna sjunker för att sedan binda när de verkar ha bottnat.

En sundare strategi är i stället att ligga 100 procent rörligt. Argumenten är flera:

  • För det första är kortfristiga räntor i regel lägre än långfristiga, av de skäl som nämndes ovan Ett rörligt bostadslån är i praktiken detsamma som ett kortfristigt lån som ”rullas”, alltså förnyas med jämna mellanrum.
  • För det andra gör ett rörligt lån större möjligheter för dig som låntagare att dra fördel av konkurrensen mellan banker och hypoteksinstitut. Om du binder lånet binder du dig också till ett specifikt institut, medan du med rörlig ränta befinner dig i den bekväma sitsen att du kan byta bank eller bolåneinstitut när som helst. Kom ihåg att när de råder dig att binda så talar de i egen sak.
  • För det tredje ger rörlig ränta ett bättre skydd mot oväntade händelser som till exempel skilsmässor eller byte av arbetsgivare. För att lösa in ett bundet bostadslån kan du behöva betala en dryg kostnad i så kallad ränteskillnadsersättning, något du slipper med rörliga lån. En viktig tumregel är att inte binda lånet för längre tid än du tänkt bo i bostaden, men med ett rörligt lån får du maximal flexibilitet.
  • För det fjärde: Att binda räntan kan ses som en försäkring mot tillfälliga räntetoppar. Många kanske fortfarande drömmer mardrömmar om hösten 1992 då Riksbanken tvingades höja sin marginalränta till som högst 500 procent i syfte att försvara kronans fasta växelkurs mot eurons föregångare, korgvalutan ECU (European Currency Unit). Bolåntagare med rörlig ränta drabbades då mycket hårt. Men sådana räntechocker tillhör numera historien. Sedan den 19 november 1992 tillämpar Riksbanken rörlig växelkurs där kronans värde gentemot andra valutor styrs av marknadens utbud och efterfrågan på svensk valuta. Tumregeln är därför enkel: fast växelkurs – fast ränta. Rörlig växelkurs – rörlig ränta. Därmed inte sagt att tillfälligt högre korträntor är någon omöjlighet, även om de är högst osannolika. Men om du skulle vilja försäkra sig mot sådan ränteoro är det mycket billigare att betala denna försäkringspremie till sig själv. Ett råd är: Välj helt rörlig ränta på dina bostadslån, men sätt av så mycket pengar varje månad att det hade räckt till att betala räntan på ett bundet och därmed dyrare, bostadslån och spara mellanskillnaden till en buffert som du kan ha till hands för att klara tillfälliga räntetoppar.

Så hur ser då prognosen ut för den rörliga räntan de närmaste åren? Svenska banker och bolåneinstitut följer i stort sett Riksbankens reporänta när de sätter sina räntesatser på rörliga bostadslån. Själva kan de låna pengar på den svenska penningmarknaden till en ränta som ligger något över reporäntan. Sedan lägger de på en viss marginal för att täcka sina egna omkostnader.

Riksbankens reporänta har legat på 0 procent eller lägre sedan 2015 och vid sitt senaste penningpolitiska möte den 9 februari räknade inte Riksbankens direktion med att behöva höja den förrän tidigast i början av 2024. Även om riksbankschefen Stefan Ingves som vanligt betonar att ”Detta är en prognos, inte ett löfte!”

Realtids råd till sina läsare är i alla fall klart: Sov gott och tryggt med rörlig ränta!

Platsannonser

Nyheter