Krönika

Sparbankerna kan äta upp Swedbank

De fristående sparbankerna kan komma att bli huvudägare i Swedbank. En affär som både skulle kunna bli en bra placering och en strategisk fullträff, spår Realtids krönikör Per Lindvall.

Per Lindvall
Uppdaterad 2019-03-15
Publicerad 2019-03-15

De snabbfotade flyr Swedbank medan de långsamma lunkar vidare. De senare utgörs av de fristående Sparbankerna som fortsätter köpa aktier i den omskakade banken. Greken Aisopos fabel om tävlingen mellan den snabbe haren och den långsamma sköldpaddan känns plötsligt helt rätt i tiden.

Den senaste månadens turbulens runt Swedbank efter avslöjandet om bankens penningtvättsaffärer i Baltikum har skrämt många ägare. Aktiekursen har rasat med nästan 19 procent. Ett hårt slag för många ägare och då inte minst de tre huvudägarna Folksam, genom livförsäkringsrörelsen, sakförsäkringsrörelsen och KPA, Sparbanksstiftelserna och Sparbanksgruppen. Dessa tre har en överenskommelse där de tillsammans ska  äga minst 20 procent av aktier i Swedbank.

Som DI:s småländsbördiga krönikör Ulf Pettersson skriver i veckan så har kursfallet satt stor press på Folksamgruppen, som ju har en mycket tung exponering mot Swedbank. Man kan faktiskt fråga sig om det är rimligt att försäkringsbolaget ska ha ett så stort strutsägg i sin korg. Sparbanksstiftelserna är inte heller någon riktigt stabil ägare. De äger i praktiken bara aktierna i Swedbank och har inte särskilt stort utrymme att öka sin exponering. Att belåna aktierna kan gå illa, där finanskrisen i början på 90-talet är ett trauma som stiftelserna får leva med i evighet.

Men de fristående sparbankerna då? Kan dessa 1800-tals anakronismer i dagens finansvärld vara en huvudägare att lita på. Svaret bör nog bli ett rejält ja. För det första så har dessa ett mycket stort strategiskt intresse av att äga och öka sitt ägande i Swedbank. De fristående Sparbankernas bolåneaffär är i stor sett helt kopplad till Swedbank Hypotek och mycket av deras kunders fondsparande kanaliseras till Robur och dessutom gör uppkopplingen mot Swedbank att de inte halkar efter i den digitala utvecklingen. Beroendet är också till stora delar ömsesidigt. Knappt 20 procent av Swedbank Hypoteks utlåning är sparbankskunder och gissningsvis gäller den relationen även Robur.

Men har dessa några Sparbanker några pengar? Japp, en hel del. Under 2018 så genererade de fristående sparbankerna ett samlat rörelseresultat på 3,5 miljarder kronor. Mycket av sparbankernas intäkter kommer förstås från Swedbank. Utdelningen på aktierna var drygt en miljard kronor och provisioner från Swedbank Hypotek och Robur stod nog gissningsvis för intäkter på lika mycket.

Men eftersom Sparbankerna inte har några egna ”dividendhungriga aktionärer”, för att citera Björn Wahlroos, så samlar många av dem kapitalet på hög. I fjol delade de tillsammans ut 350 miljoner kronor till allmännyttiga ändamål. Men det ger ändå knappt 2,5 miljarder kronor, att dels expandera den egna affären, dels en hel del att köpa aktier för, som i Swedbank.

Hur mycket pengar som Sparbankerna kan nettoköpa för är naturligtvis svårt att bedöma. Den finansiella hälsan varierar säkert stort. Men ta exemplet Leksands Sparbank. Denna sparbank i Sveriges egentliga hockeyhjärta hade en balansomslutning på 4,6 miljarder kronor och ett eget kapital på 861 miljoner kronor, det vill säga en soliditet på närmare 19 procent vid utgången av 2017. De lär ha byggt på lite till under 2018. Leksands Sparbank ägde 1,55 miljoner aktier i Swedbank 2017. Då var de värda 307 miljoner kronor, mot idag 272 miljoner kronor. Men utan att på något sätt hota den finansiella stabiliteten i verksamheten skulle Leksands Sparbank kunna fördubbla sitt innehav. De har kapital att ta denna risk och det skulle ge väsentligt bättre avkastning än de runt 600 miljoner kronor som de placerat i obligationer.

Lilla Bjursås Sparbank utanför Falun skulle nog också kunna dubbla sin andel. Och om det är en generell hälsobeskrivning för de fristående sparbankerna så bör de kunna dubbla sitt ägande, momentant.  

Lägg därtill det, att så länge Swedbank håller sin intjäningsförmåga har de ett kontinuerligt inflöde av kapital. Och eftersom Swedbanks intjäningsförmåga är avgörande för den egna överlevnadsförmågan, så är fortsatta köp av aktier i Swedbank för att stärka kontrollen över banken en bra affär. Den långsamma sköldpaddan slår den snabbfotade haren.

Platsannonser