Charles Schawab liknar mer en traditionell bank än de svenska finanshusen Avanza och Nordnet, som har ett betydligt större marknadsberoende, skriver Claes Folkmar. Foto (montage): Mike Mozart/Nordnet/Avanza.
Charles Schawab liknar mer en traditionell bank än de svenska finanshusen Avanza och Nordnet, som har ett betydligt större marknadsberoende, skriver Claes Folkmar. Foto (montage): Mike Mozart/Nordnet/Avanza.
Krönika

Snart slår Schwab med gelikar mot svenska nätmäklare

Slaget om den privata aktiehandeln i USA tog en ny dramatisk vändning i veckan när giganten Charles Schwab presenterade ett bud på huvudkonkurrenten Ameritrade. Avgiftsfri aktiehandel borde snart bli ett faktum även i Sverige spår Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-29

De senaste åren har flera av de större amerikanska bankerna, bland annat JP Morgan, försökt locka kunder genom att erbjuda mer eller mindre gratis handel med finansiella instrument, bland annat aktier. 

Även relativt nya fintechspelare, som till exempel aktieappen Robin Hood, har stökat till marknadsförhållandena de senaste åren. Robin Hood var först ut med gratis aktiehandel på den amerikanska marknaden och satte därmed press på de “gamla” nätmäklarna

De internetbaserade aktiemäklarna har svarat genom att själva sänka sina avgiftsnivåer. Så sent som i oktober tog branschledaren Charles Schwab, grundat i början av 1970-talet, bort avgifterna – courtaget – helt och hållet för flera instrument. Bland annat för aktier. 

Effekten blev kursfall för Charles Schwab, men ännu mer dramatisk blev påverkan på konkurrenternas aktiekurser. Ameritrade, branschtvåa, föll på kort tid 30 procent. Beslutet att ta bort courtaget från Charles Schwabs sida kan tolkas som en smart manöver för att skadeskjuta sitt offer inför budet som kom i måndags. Det omfattar enbart aktier.   

Det finns flera förklaringar till att Charles Schwab klarade sig lindrigare undan i aktieslakten i oktober, bland annat att ofta är det bättre att föregå än förbigås. Charles Schwab är branschledande, en position som stärktes i marknadens ögon av agerandet. Ytterligare en orsak är att bolaget är mindre beroende av courtageintäkterna än Ameritrade och den betydligt mindre trean på marknaden, E-trade. 

7-8 procent av Charles Schwab intäkter är courtagerelaterad. De största amerikanska nätmäklarna är generellt mycket mindre beroende av aktiehandelsaktiviteten hos sina kunder än svenska Avanza och Nordnet. Hos Avanza, till exempel, svarade courtageintäkterna för drygt 40 procent av totalen i tredje kvartalet. 

Den största intäktskällan hos Charles Schwab, och hos de övriga stora nätmäklarna i USA, är räntenettot. Det svarade för runt 60 procent av totalen i bolagets resultaträkning. En tredjedel kommer från kapitalförvaltningsprodukter. 

Charles Schawab liknar därför mer en traditionell bank än de svenska finanshusen Avanza och Nordnet, som har ett betydligt större marknadsberoende. 

Affären, om den godkänns av de konkurrensvårdande myndigheterna i USA, skapar en marknadsgigant med över 15 miljarder dollar i intäkter. Det försätter  E-trade i en besvärlig position som sannolikt leder till ytterligare konsolidering. Affären visar att storlek är en avgörande viktig faktor i industrin. Charles Schwab blir en av USA:s största banker via förvärvet. 

Den starka och tydliga trenden i USA att gratishandeln med finansiella instrument blir ett lockbete för att få in kunder som kan betala för andra tjänster, till exempel kapitalförvaltningsprodukter, robotrådgivning och försäljning av aktieflöden till andra aktörer, har börjat få fäste även i Europa och Sverige. Flera av de svenska storbankerna har sänkt sina handelsrelaterade avgifter de senaste åren. Däremot har de svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet, som en gång i tiden gick i frontlinjen för att “demokratisera” handeln med finansiella instrument, hittills gjort små eller inga förändringar av sina avgiftsstrukturer. 

Bolagen har nu snarare blivit försvarare av relativt sett höga avgifter, och sin egen lönsamhet. Courtagepressen för privatkunderna komme snarare från traditionella banker och andra aktörer. Ett exempel är holländska Degiro som är radikalt billigare än Avanza och Nordnet. Nästa steg bör bli helt avgiftsbefriad handel, oavsett hur Avanza och Nordnet agerarar. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan den amerikanska trenden slår igenom även här. 

På sikt är det också fullt möjligt att Charles Schwab vill expandera till nya geografiska marknader. Sverige, där aktier är något av en folkrörelse, borde vara ett möjligt kandidatland. Amerikanska E-trade var tidigare verksamt i bland annat Sverige, men sålde verksamheten till Saxo bank för tio år sedan.

Platsannonser