Krönika

Snålblåst kring felräknande Oscar Properties

Realtids krönikör Per Lindvall hissar varningsflagga för Oscar Properties återkommande missvisande informationsgivning.

Per Lindvall
Uppdaterad 2019-09-02
Publicerad 2019-09-02

Vem kan lita på Oscar Properties? Inte jag i alla fall. Sedan det nu framkommit att Oscar Properties redovisat en hel del missvisande information i sin delårsrapport kan man tillägga att det finns en del okorrigerade fel även i årsredovisningen.

För att vara ett företag i kris så gör de många felen i redovisningen att varningsflaggan för bolaget fladdrar allt mera bestämt. Den interna kontrollen verkar det vara lite si och så med. Men liksom i historien med den felräknande expediten, som erkände att han var dålig på att räkna, men på frågan hur det kom sig att han alltid räknade fel till affärens favör, så blev svaret att  ”ja, så dålig på att räkna är jag inte”.

Och Oscar Properties felräkningar har också samma skeva fördelning. De ger alla en bättre bild av företagets situation än den verkliga. De centrala kostnaderna anges till 2,6 miljoner kronor för det senaste kvartalet. Det korrekta svaret var 26 miljoner kronor. Försäljningsgraden i pågående projekt anges till 90 procent, medan det korrekta svaret är 55 procent. Försäljningen av säljstartade bostäder i projektet Gasklockan anges till 91 procent, men det visar sig sedan att inga av dessa bostäder är sålda, utan bara bokade utan bindning, varför den korrekta svaret är 0 procent.

Realtid har tidigare skrivit om Oscar Properties redovisning. Bolagets årsredovisning var ingen vacker syn och innehöll en för börsbolag mindre smickrande oren revisionsberättelse. Det handlade framför allt om att bolagets framtid var beroende av omförhandlingen av villkoren för det obligationslån som förföll 2020. En förhandling som man nu håller på med. Oscar Properties har även valt att använda successiv vinstavräkning i värderingen av projektfastigheterna.

I vår genomläsning av årsredovisningen kunde vi också konstatera att det inte fanns någon information om Oscar Properties hantering av sina preferensaktier av serie B. Dessa hade ju efter den inställda utdelningen kontraktsmässig rätt till att lösa in sina aktier till kursen 500 kronor. 

När vi plöjde notapparaterna så slogs vi av att lönekostnaderna steg med 75 procent för 2018 trots att medeltalet antal anställda sjönk från 140 till 141. Det var framför allt de rörliga ersättningarna, tantiem, som hade skenat. Det fanns ingen förklaring till denna ökning i årsredovisningen. Men enligt Oscar Properties marknadschef Krister Karjalainen så avser tantiemen bonus som baserar sig på resultatet 2017.  Som lekman undrar man varför de inte kostnadsfördes redan 2017.

Av årsredovisningen framgick det även att Oscar Engelberts lön ökat med 30 procent från 2017 till 2018. När vi publicerade den uppgiften så kontaktade Krister Karjalainen oss och begärde en rättelse. ”Det har tyvärr blivit felsummerat i Oscar Properties årsredovisning gällande Oscar Engelberts lön.” Vi rättade det felet, men undrade samtidigt varför inte Oscar Properties själva gick ut med en rättelse när felet fanns hos dem. Vi ställde även en del andra frågor av finansiell art, men fick inga svar. 

Men ”vinden ger svar, på alla de frågor som du har”, som Sven Ingvars mindre lyckade översättning av Bob Dylans ”Blowing in the wind” berättar. Och vinden blåser snålt.  

Platsannonser