Krönika

Räkna med "falska” uppgångar

"De kursfall vi sett hittills är egentligen inte särskilt dramatiska, förutom att de skett under väldigt kort tid." Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-03-02

Svarta svanar är unika och väcker enorm uppmärksamhet när de siktas medan vita ägnas ett förstrött intresse, trots de är av samma vackra fågelart. Det är därför det finns en nedärvd tendens hos människan, i synnerhet hos media och på börser, att dramatisera stora kurskorrigeringar. Det är också därför alla, oavsett om personen är intresserad av börsen eller inte, plötsligt är osedvanligt engagerad i kursutvecklingen. 

När börsen stiger kraftigt, som i inledningen av 2020, är det få oinitierade individer som funderar över hur motiverad och makroekonomiskt underbyggd uppgången egentligen är. De kursfall vi sett hittills är egentligen inte heller särskilt dramatiska, förutom att de skett under väldigt kort tid. Den svenska börsen är tillbaka där vi var i slutet av oktober. 

Coronavirusets utbrott och spridning är en svart svan som pessimistiska (eller realistiska om man så vill) investerare sökt efter och varnat för med jämna mellanrum efter en mycket långdragen och, framför allt, centralbanks- och räntestyrd uppgång på de globala aktiemarknaderna.  

Som oftast är när externa chocker slår till mot det finansiella systemet kommer aktiemarknaden med jämna mellanrum försöka "se igenom” händelseutvecklingen för att få ett grepp om hur illa virussjukdomen kan drabba världsekonomin och därmed sätta ett "korrekt” pris på börskurserna. Kalkyler på olika "virusscenarios” fyller excelark hos analysfirmor och investmentbanker runt om i världen i skrivande stund. 

Execelark som prövas mot marknadens värdering av aktiebörserna och förmedlas till kunderna i en cynisk förhoppning att affärsflödet skall öka. En del så kallade "aktieexperter” har redan börjat uttalat sig i media om att börsnedgångarna i förra veckan skapat fina köptillfällen på börsen.

Nedgången kommer följas av "falska” uppgångar när marknaden trevar efter fotfäste. Den här gången, eftersom den externa chocken är ett nyckfullt virus, kommer sannolikt kursutvecklingen blir extra volatil och illasinnad för de som försöker hitta rätt investeringsstrategi. Mycket pengar finns att tjäna, och förlora under de kommande månaderna. 

Som sagt är korrigeringen av kurserna hittills förhållandevis mild; fyra-fem månaders kursuppgångar är borta. Nedsidan i kurserna är betydande om världssamfundet tillsammans med den medicinska världen inte lyckas hejda eller stoppa virusspridningen. Den ekomomiska aktiviteten krymper och den globala ekonomin är på väg ner i en svårförutsägbar reccession. 

Virusutvecklingen hittills har skapat så mycket ekonomisk oreda och rädsla att det inte skulle förvåna om flödet av makroekonomisk data snart visar att de värst drabbade delarna av världen redan befinner sig i recession. Centralbankerna har flaggat för att de kan behöva hjälpa till. Frågan är vad som kan åstadkommas med den förhållandevis lättviktiga penningpolitiska arsenal som finns kvar; förmodligen allt för lite. Det betyder att arbetslösheten och belastningen på sjukvården kommer växa och förstärka belastningen på de finansiella systemet och samhällets institutioner. 2020 riskerar att bli ett nytt annus horribilis. 

 

Platsannonser

Nyheter