Annelie Östlund, Percy Nilsson
Krönika

Percy Nilsson räddad av sin högra hand – men hur långt räcker det?

Skånske näringslivsprofilen Percy Nilsson fick insiderinformation om ett planerat bud i ett sms – och handlade aktier en timme senare i målbolaget. Ändå frikändes han helt från misstankar om insiderbrott. Realtids Annelie Östlund frågar sig hur det gick till.

Annelie Östlund
Uppdaterad 2021-12-06
Publicerad 2021-11-30

För överklaga Percy Nilssons friande dom kommer Hamilton enligt egen uppgift att göra. Möjligen – och hyfsat sannolikt – kommer han också att överklaga affärsmannen och entreprenören Dan Olofssons villkorliga dom.

Först en kort sammanfattning: Klockan 10:25 den 2 maj 2018 skickade Dan Olofsson ett sms till sin vän Percy Nilsson rörande ett planerat bud på fastighetsbolaget Victoria Park.

”Hej Percy. Kommer ett bud på Victoria Park på 38 kr. Insiderinformation således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood.”

Klockan 11:03 samma dag svarade Percy Nilsson med två tummar upp. En halvtimme senare köpte han via ombud aktier i Victoria Park för drygt 3 miljoner kronor.

På morgonen dagen efter offentliggjordes budet och kursen gick upp närmare 9 procent.

Det låter som ett skolexempel på olaglig insiderhandel från en lärobok. Svart på vitt i ett sms. Hur kunde tingsrätten inte fälla honom, frågar sig nog många marknadsaktörer som inte är bevandrade inom juridiken.

Svaret är – bland annat – Percy Nilssons högra hand.  

Vittnade under ed

Den skånske näringslivsprofilen har i tingsrätten hävdat att handeln i Victoria Park inte hade med insiderinformationen att göra – att han redan innan hade bestämt sig för att öka innehavet i fastighetsbolaget.

Affären ska ha diskuterats mellan Percy Nilsson och hans högra hand och tidigare ekonomichef – Lars Svenby – under en golfresa till Spanien några dagar tidigare.

Det var också Lars Svenby som, å Percy Nilssons vägnar, lade köporder den aktuella dagen. Första köpet skedde klockan 11:24, alltså 21 minuter efter det att Percy Nilsson bevisligen svarat på ett sms innehållandes insiderinformation.

Till saken hör att Percy Nilsson inte handlade aktier i Victoria Park dagligdags eller ens med jämna mellanrum. När näringslivsprofilen köpte aktier dagen innan budet var det första gången på åtminstone ett år, enligt åklagarens uppgifter.  

Första köpet på åtminstone ett år och en timme efter det att insiderinformation blivit tillgänglig; Den som är van att räkna på sannolikheter kanske kan komma upp med en siffra hur sannolikt det är att detta sker av en slump. Åklagaren var i tingsrätten i alla fall av den åsikten att sannolikheten är så låg att den borde ”lämnas utan avseende”. Och det är något han mest troligt kommer att upprepa i hovrätten.

Tingsrättens beslut att trots allt fria Percy Nilsson beror i huvudsak på två faktorer:

Dels vittnade Lars Svenby under ed och styrkte uppgifterna om att aktieköpet var bestämt i förväg och att han och Percy Nilsson inte hade diskuterat transaktionen den dagen då köpordern lades.

Dels har åklagaren inte lyckats visa att Percy Nilsson och Lars Svenby faktiskt hade kontakt efter sms:et. Det har inte varit möjligt att så här långt i efterhand begära ut mobiltelefondata. Och ifall Nilsson ringde till sin gamle kompanjon efter att ha svarat på Olofssons meddelande, går det inte att bevisa.

Å andra sidan finns det heller inga dokument, mejl eller annat som visar att Percy Nilsson i förväg instruerat Lars Svenby att köpa aktierna.

Till saken hör också att det i lagstiftningen finns något som säger att för den som tagit emot insiderinformation och sedan handlar gäller omvänd bevisbörda – alltså att det åligger den åtalade att bevisa att denne inte utnyttjat informationen.

I dagsläget vilar Percy Nilssons försvar i huvudsak på Lars Svenbys uppgifter. Frågan är om det kommer att hålla i hovrätten.

Förklaringen rimmar illa

Av tingsrättens friande av Percy Nilsson följer att domstolen inte heller kunde fälla Dan Olofsson för insiderbrott:

”Genom att domstolen har ogillat åtalet mot Percy Nilsson just på den grunden att det inte är styrkt att handeln föranleddes av sms:et, faller åtalet för grovt insiderbrott mot Dan Olofsson”, skriver tingsrätten.  (Olofsson dömdes dock för obehörigt röjande av insiderinformation till villkorlig dom och dagsböter.)

Men dessutom gör tingsrätten ett tillägg och menar att det inte har rört sig om ett ”råd” eller ”uppmaning”.

Men om det inte var ett råd eller en uppmaning, vad var det då?

Tingsrätten skriver i domen att sms:et ”närmast ger intrycket av att Dan Olofsson endast ville dela en positiv nyhet med en vän.”

Dan Olofsson själv hävdar att han skickade meddelandet för att främja det bud han ansåg ”bäst gagnade bolaget och dess aktieägare”:

”Jag menar att det är fullt legitimt och del av mitt ansvar som stor ägare i Victoria Park att försöka påverka annan ägare att senare, när all information är offentlig, acceptera ett bud som jag redan accepterat. Styrelsens budkommitté hade liksom jag uppfattningen att det aktuella budet bäst gagnade bolaget och dess aktieägare”, har Olofsson förklarat i ett pressmeddelande.

Att stora ägare får kännedom om ett bud innan informationen blir publik är inte ovanligt. Man vill få de största ägarna att förbinda sig att acceptera affären.

Men i det här fallet rimmar en sådan förklaring illa. Medan Dan Olofsson var storägare i Victoria Park, listades Percy Nilsson inte ens bland de 20 största ägarna i bolaget.

Av en ägarlista som publicerades innan affären kan man dra slutsatsen att Nilssons ägande uppgick till mindre än 0,9 procent av kapitalet.

Om Olofssons syfte var att förankra affären hos storägare kan man undra varför han inte kontaktade ägare som faktiskt hade något att säga till om.

Förklaringen att Dan Olofsson kontaktade Percy Nilsson – som alltså hade nära på noll inflytande – för att bana väg för budet, kan därför rätteligen ifrågasättas.

Man kan också fråga sig vad domstolen kräver för att tolka något som ett ”råd” eller ”uppmaning”.

I domen skriver tingsrätten: ”För att ett råd eller en uppmaning ska ha lämnats bör detta innehålla någon form av förslag till mottagaren om ett lämpligt tillvägagångssätt.”

Vad betyder det? Krävs det att den som sprider insiderinformation uttryckligen förklarar att: bud på väg, kurs går upp, läge att tanka aktier!

Möjligen kommer vi att få se vad hovrätten har att säga om den saken.


 

Platsannonser

Logga in