Oscar Engelbert                    Foto: Oscar Properties
Oscar Engelbert Foto: Oscar Properties
Krönika

Oscar Properties nere för räkning

En stabil grund är en förutsättning för ett framgångsrikt bygge. Oscar Properties tidigarelagda bokslut vittnar mest om stora och växande sprickor. Det skriver Per Lindvall i sin krönika.

Per Lindvall
Uppdaterad 2019-02-18
Publicerad 2019-02-18

I likhet med branschkollegan Tobin Properties åkte Oscar Properties på en rejäl resultatsmocka för 2018. Förlusten för helåret blev knappt en  halv miljard, varav sista kvartalet bidrog med minus 300 miljoner kronor.

Frågan de flesta ställer sig är om Oscar Properties kan resa sig efter denna smäll. Aktiekursen dök knappt 20 procent i inledningen av måndagens handel. Mer talande är att bolagets mest omsatta preferensaktie på förmiddagen föll med med närmare 28 kronor, från 118,50 kronor till 92 kronor. Preferensaktieägarna är ju ändå prioriterade i förhållande till stamaktieägarna. Det gäller  i synnerhet vad det gäller gäller utdelning, men de lär nog inte få någon i år, för det pratas inget om detta i bokslutet.

Och med filosofie boxaren Mike Tysons ord ekande i huvudet: "Alla har en plan tills de får en smäll på käften" så undrar man hur Oscar ska ta sig ur det repläge de befinner sig i. Att vd Oscar Engelbert säger sig vilja gasa i uppförsbacken genom att "starta ett nytt affärsområde som ska producera prisvärda bostäder på utvalda tillväxtorter i samarbete med andra aktörer" känns som en plan med bäst-före-datum 2016. Att bygga företagslägenheter är en annan desperat idé som låter mer realistisk än vad den är. Partnern Convendum är en av alla dessa "Wework-look alikes" som, om man läser årsredovisingen för 2017, knappast har det kapital som krävs för att göra detta trovärdigt.

Och inget av detta löser Oscars Properties grundproblem som är att den marknad som de har byggt sin affärsidé runt är bottenfrusen. Samtidigt är balansräkningen riggad för en kontinuerlig produktion och avsättning till goda priser.

Sidan 11 i bokslutet som handlar om bolagets lånefinansiering är det mest talande för hur läget är i Oscar Properties. Av bolagets räntebärande skulder på 1 725 miljoner kronor är 1 449 miljoner kronor kopplade till framtida projekt och koncernfinansiering. Det vill säga – det finns inget kassaflöde. Eller ett mycket litet kassaflöde, som matchar dessa lån. Att 837 miljoner kronor förfaller i år, varav ett obligationslån på 500 miljoner kronor förfaller i september, är det avgörande för bolagets överlevnad. Företag som står på öronen gör det för att pengarna tar slut.

Frågan är hur Oscar ska kunna ta sig ur sitt prekära läge. Ett sätt är att försöka hitta köpare eller partners till den stora projektportföljen. Men den typen av tillgångar är till sin karaktär som optioner. Och Oscar är inte den enda bostadsutvecklare som har gapat över för många projekt under de senaste åren.

De kalkyler som gav dessa tillgångar höga värden när de införskaffades finns det nog ingen som tar på allvar idag. Och då är frågan om Oscar Properties val av redovisningsmetod, den successiva, också har medfört att de intäktsfört en del av de kalkylerade framtida projektvinsterna för dessa projekt. Bokslutet ger inget svar på detta heller. För som vanligt är det vad som inte sägs som är det viktigaste.

Ibland vidgar sig en avgrund mellan tisdag och onsdag, som Tomas Tranströmer har sagt och skillnaden mellan 2016 och 2019 är som mellan ljus och mörker.

 

Platsannonser