Foto (montage:) Oscar Properties
Krönika

Osäkerheten i Oscar Properties redovisning har ökat ytterligare några nivåer

Oscar Properties senarelägger årsredovisningen ännu en gång. Styrelse och revisorer inväntar kompletterande information, heter det. Realtids Torbjörn Isacson ser inga ljus i horisonten.

Torbjörn Isacson
Uppdaterad 2020-05-26
Publicerad 2020-05-26

Oscar Properties misslyckades även vid det femte försöket att publicera en årsredovisning.  I stället kom klockan 18 i kväll (tisdag) en ”preliminär årsredovisning.” Ordinarie årsredovisning ska nu offentliggöras senast den 9 juni. Därmed senareläggs även årsstämman, där sista möjliga dag är lagstadgade 30 juni.

Som skäl till att bolaget fortfarande inte kan avge en slutlig och reviderad årsredovisning uppges vara att styrelse och revisorer ”inväntar kompletteringar i dokumentation och delbetalning av köpeskilling avseende uttalandet om going concern, som är en grundläggande förutsättning för redovisningen.” Därmed är delar av den preliminära årsredovisningen tom.

Den ännu en gång uteblivna årsredovisningen kommer ovanpå en rad andra problem och frågetecken kring Oscar Properties. I vintras blev det klart att Oscar Properties misslyckats med att nå en överenskommelse med Stockholms Stad kring bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, vilket leder till en reservering på 182 miljoner kronor. Dessutom skrivs projektportföljen ned med 125 miljoner. 

Realtid kunde nyligen också visa hur Oscar Properties sålt tre fastigheter där det är oklart om fler än huvudägaren Oscar Engelbert hade insyn i affären. De tre tomterna omringar den tomt Oscar Engelberts släkt ägt i generationer, och som nu sålts till samma köpare som börsbolagets tomter. Oscar Properties hade dock inte inskaffat det bygglov som är helt avgörande för tomternas värde,

Oscar Engelbert har personligen bland annat haft en skatteskuld som nyligen betalats till kronofogden.

Men Oscar Properties har haft ekonomiska bekymmer under lång tid, och det har åtskilliga gånger funnits oklarheter kring redovisningen. I samband med årsredovisningen för år 2018 tvingades Oscar Properties exempelvis ha med en så kallad ”särskild revisorsupplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift samt en nedjustering med 140 miljoner kronor av koncernens nettoomsättning och produktionskostnader för 2018 (utan resultatpåverkan).” Därmed ändrades redovisningen av nettoomsättningen och produktionskostnaderna årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén. 

Bolagets revisor lämnade dessutom en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

”Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.” 

Den här gången verkar osäkerheten alltså ha ökat ytterligare några nivåer i Oscar Properties redovisning. 

Platsannonser