Ekobrott

Om inget brott begåtts – behöver fondtorget förändras?

Utredningen mot Allra och omstöpningen av PPM är så illa skött att en haverikommission behövs, anser Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-02-04

Den färska domen i Allrarättegången visar att det finns stort behov av en oberoende haverikommission som granskar statens aggressiva agerande kring premiepensionssystemet som kan kosta skattebetalarna miljardbelopp. Oskyldiga fondförvaltare och många sparare är offren.

Den friande domen i tingsrätten mot ledande befattningshavare i PPM-bolaget Allra visar att besluten bakom den radikala förändringen av premiepensionssystemet, PPM, bygger på felaktiga slutsatser.

Staten har, via Pensionsmyndigheten, utgått från att Allras ledningsgrupp skott sig ekonomiskt på sina fondsparare och därför manglat fram ett helt nytt statligt upphandlat fondtorg för att undvika liknande lurendrejerier. Domen friar de inblandade personerna helt.

Domen kommer överklagas, men inget tyder på att åklagaren kommer vinna framgång där heller. Beslutet att dra befattningshavarna i Allra inför skranket kan därför kosta skattebetalarna miljardbelopp när, knappast om, de åtalade personerna riktar skadeståndskrav mot myndigheterna. Oavsett vad allmänheten och myndigheterna anser om Allraindividerna har de fått sina livsverk saboterat av staten.

Allra var på väg mot aktiemarknaden 2017, vilket sannolikt gjort grundaren Alexander Ernstberger till miljardär. I mars samma år beslutade ledningsgruppen hos Pensionsmyndigheten att kasta ut bolagets fonder från premiepensionssystemet, ett dödligt slag för ett bolag som var helt beroende av premiepensionssparare. På hösten häktades Ernstberger för trolöshet mot huvudman då Pensionsmyndigheten hävdade att pensionsbolaget haft som strategi att “använda fondspararna pengar för att berika ägarna”.

Den friande domen i tingsrätten öppnar därför för mycket stora skadeståndskrav. Framför allt för förmöghetsförluster men även häktningstiden för de inblandade. Notan kommer skattebetalarna, som vanligt, stå för. Hur mycket återstår att se, men det handlar utan tvekan om miljardbelopp.

Domen ger även fondbranschen ny och betydligt potentare ammunition i kritiken mot det nya, men ännu inte lanserade, statligt upphandlade fondtorget för PPM. Om inget brott begåtts varför ska ett välfungerande system ändras?

De problem som funnits med premiepensionssystemet är i mångt och mycket redan åtgärdade. Det handlar bland annat om hur de bolag som tidigare agerade som “PPM-rådgivare”, däribland Allra och flera liknande bolag, genom att via telefonförsäljning erbjuda premiepensionssparare hjälp att byta fonder mot en avgift. Detta var en ren bondfångeriverksamhet.

De nya lagkrav som bland annat gäller storleken på förvaltad volym och historik var en direkt följd av brottsutredningen mot Allra och har drabbat många oskyldiga och duktiga fondförvaltare, liksom de sparare som valt deras fonder. Dessa fonder, och fler kommer det bli när det upphandlade systemet blir verklighet, har inte kvalificerat sig för det nya systemet oavsett om de levererat fin avkastning eller inte.

Hela historien kring myndigheternas agerande mot Allra framstår som en total styrnings- och ledningskatastrof, men utan all form av personligt ansvar. Utredningen mot Allra och omstöpningen av premiepensionssystemet är så illa skött att en oberoende haverikommission bestånde av ekonomer och jurister bör tillsättas av civilsamhället utan politisk inblandning.

Platsannonser