Foto: Pixabay
Krönika

Nedgraderingar hotar att implodera CLO-marknaden

I skymundan av den snabba och mycket kraftfulla återhämtningen på världens aktiemarknader har den gigantiska och riskfyllda CLO-marknaden (collateralized loan obligation) fastnat i limbo. Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-05-18
Publicerad 2020-05-18

CLO-produkterna har stora likheter och bygger på i princip samma antaganden som CDO-marknaden (collateralized debt obligation) alias subprimebostadslån som satte en kula i huvudet på den globala ekonomin under finanskrisen 2008-2009. 

Precis som subprimeprodukterna uppfanns och utvecklades CLO-produkterna av ”finansgenier” på Wall Street. Genom att paketera många, ofta mycket riskfyllda, företagslån i en och samma produkt skall diversifieringens magiska effekter leda till lägre risker för avkastningstörstiga investerare spridda över världen, till exempel pensionsbolag, räntefonder och hedgefonder. 

Till skillnad från CDO-produkterna överlevde CLO-marknaden finanskrisens våldsamma härjningar och har vuxit lavinartat sedan dess i kölvattnet av en enorm upp- och utköpsaktivitet inom private equity. Marknaden har mer än fördubblats i volym sedan 2010 till omkring 8000 miljarder kronor.   

Precis som subprimeprodukterna fungerar CLO-produkterna som avkastningskälla för investerarna när ekonomin utvecklas stadigt utan oförutsedda händelser och räntorna förblir låga.Om ett mindre antal bolånetagarna inte klarade sina åtaganden rullade avkastningsbollen, men när bostadspriserna kollapsade synkroniserat spreds gifteffekterna runt hela världen. 

Omkring 55 procent av alla ”leveraged loans” (lån kopplade till utköpsbolag där köparen skuldsatt målbolaget maximalt för att få upp avkastningspotentialen) ligger i olika CLO-produkter. Riskerna har successivt vuxit i CLO-marknaden genom kreditnedgraderingar från ratinginstituten och redan innan pandemiutbrottet i början på mars var närmare 30 procent av lånestocken snubblande nära att graderas ner till CCC, den lägsta ratingen före ”default.” 

Majoriteten av CLO-produkterna har i kontraktsvillkoren att maximalt 7,5 procent av låneportföljen får bestå av CCC-lån. Bryts detta kan inga utbetalningar till investerarkollektivet ske. I första skedet hotas de investerare (CLO-produkterna består av olika trancher med olika avkastning och risk) som tagit på sig störst risk, men giftigheten kan snabbt sprida sig när ekonomin faller. 

I en ”normal” marknadssituation försöker CLO-managers att göra sig av med de lån som ligger i riskzonen. I dag är det omöjligt och samtidigt väller det in nedgraderingar som hotar att implodera CLO-marknaden. 

Detta märks i att prissättningen fallit dramatiskt sedan februari då flertalet CLO-produkter värderades till nominellt värde. I nuläget är priset 35-40 procent lägre. En förklaring till utvecklingen är att centralbanken, Fed, väntat länge med att agera i marknaden. Först i slutet av förra veckan kastade Fed ut en livboj. 

Feds nya villkor i TALF (term asset-backed loan facility) breddar vilka skräp-klassade företagslån som CLO:s kan äga och ändå få tillgång till TALF. Detta hjälper CLO-managers att slutföra affärer som fastnat i limbo på grund av pandemins effekter på den globala ekonomin. Detta gör att affärer kan slutföras, men det lättar inte på trycket i de befintliga CLO-strukturerna. Där har kreditnedgraderingarna redan börjat leda till beslut om att upphöra med utbetalningar till de mer riskfyllda investeringarna i CLO-strukturen. Det lär följas av ytterligare försämringar i spåren av pandemin och en zombiefiering av CLO-marknaden med osäkra värden och betydande risker.   
 

  


 

Platsannonser