Krönika

Illavarslande och överraskande

Oren eller rent av smutsig revisionsberättelse och att vd Oscar Engelbert ökade sin lön med 30 procent under krisåret 2018 –  det är vad som dominerar Oscar Properties årsredovisning. Realtids Per Lindvall är förundrad.

Per Lindvall
Uppdaterad 2019-05-13
Publicerad 2019-05-02

Oscar Properties smög ut sin årsredovisning för 2018 under valborg. Helst hade väl ledningen sett att den hade hamnat i brasan och trotsat eldningsförbudet. För det som sticker ut i årsredovisningen är inte de vackra bilderna – det är däremot revisorn EY och Ingemar Rindstigs orena revisionsberättelse.

För revisorn tar fram den, i revisions-berättelsesammanhang, stora pekpinnen när han påtalar de stora riskerna i Oscar Properties verksamhet. Framför allt gäller det utlåtandet att förutsättningarna för fortsatt drift, going concern, är att Oscar Properties lyckas omförhandla sitt obligationslån som förfaller i september 2019, men vars villkor ska omförhandlas och godkännas den 6 maj, för att skapa en - som det heter - hållbar kapitalstruktur.

Revisorn tar också fram pekpinnen för att hjälpa läsarna på traven vad gäller Oscar Properties val att redovisa enligt succesiv vinstavräkning, det vill säga att intäktsföra försäljningar före kundernas sluttillträde och betalning. Nasdaq OMX har ju krävt förklaringar av bolag som gjort detta val. Revisorn vill att läsarna ska läsa not 21 och beakta de upparbetade, men ej fakturerade intäkterna på totalt 558 miljoner kronor. Den obesvarade frågan är hur mycket av detta som har redovisats som vinst i Oscar Properties, men det är sannolikt en betydande del.

Revisorn pekar också på värderingen av projektfastigheterna. Även det är en blinkning om att de kan vara övervärderade, i synnerhet om Oscar Properties måste sälja av dem ”vid snabbaffär” i rådande marknadsläge.

När man ändå plöjer notapparaterna så slås man av att lönekostnaderna steg rejält under 2018. Kostnaderna ökade med nästan 75 procent, trots att medeltalet antal anställda sjönk från 141 till 140. Framför allt är det de rörliga ersättningarna, tantiem, som har skenat. Oscar Engelbert själv ökade sin lön med nästan 30 procent till 6 miljoner kronor. Pikant är att ersättningarna till andra ledande befattningshavare sjönk något.

Anmärkningsvärt är också att det inte finns någon information om hur läget är för innehavarna av Oscar Properties preferensaktie av serie B. Dessa innehavare har kontraktsmässig rätt att lösa in sina aktier till 500 kronor per aktie. Kursen är idag 96 kronor. Här har Oscar Properties gjort ett direkt kontraktsbrott genom att inte tillåta inlösen. En sådan skulle kosta Oscar Properties 68 miljoner kronor. Pengar som bolaget inte har.

Slutsatsen är att den nytillträdde styrelseordföranden Peter Norman och den - förutom vd och huvudägare Oscar Engelbert själv - helt nya styrelsen har ett minst sagt svettigt uppdrag framför sig.

Läs hela årsredovisningen här >>

OBS! Oscar Properties har efter det att den här artikeln publicerades hört av sig angående löneuppgiften i årsredovisningen:

"Det har tyvärr blivit felsummerat i Oscar Properties årsredovisning gällande Oscar Engelberts lön. Rätt lön för Oscar Engelbert är 3 060 tkr i lönsamt 1 970 tkr i avdragen skatt. Det är samma ersättning som han hade 2017, det har ej skett någon ökning av ersättningen. Felsummeringen är att skatten räknats in i lönen. Engelbert har heller ej fått någon bonus."

Platsannonser