Marken skakar under Collector Bank. Gårdagens besked är knappast lugnande och det är troligt att Finansinspektionen behöver göra en granskning, säger Realtids Per Agerman. For (montage): Realtid/Kiwi Lisa/Pixabay.
Marken skakar under Collector Bank. Gårdagens besked är knappast lugnande och det är troligt att Finansinspektionen behöver göra en granskning, säger Realtids Per Agerman. For (montage): Realtid/Kiwi Lisa/Pixabay.
Bank

FI:s beslut avgör Collectors framtid

Collector tog en smäll på 800 miljoner kronor och klarade inte kraven på kapitalbuffert.

Men det kan bli betydligt värre. Det befarar Realtids Per Agerman som ser likheter mellan Collector och HQ:s krasch för tio år sedan.

Per Agerman
Uppdaterad 2020-08-06
Publicerad 2020-01-22

Årets mest lästa krönikor – plats 2. Denna krönika publicerades första gången den 22 januari.

För att hitta en motsvarighet till Collectors dikeskörning måste man backa till händelserna i HQ 2010. Även då lovade ledning och huvudägare att de hade kontroll på situationen. Men så var inte fallet. Nu gäller det att firma Apler och Selin har städat ut alla skelett i den egna garderoben – men framför allt att de kan lugna Finansinspektionen.

Att en bank reserverar 800 miljoner kronor i förväntade kreditförluster tillhör inte vanligheterna. Att banken samtidigt meddelar att den inte klarar av att nå upp till det så kallade "kombinerade kapitalbuffertkravet" är smått ofattbart. Ändå var det precis det som skedde i Collector igår.

Av allt att döma är det första gången som en svensk börsnoterad bank öppet tvingas vända sig till Finansinspektionen med beskedet att buffertkravet inte uppfylls. Det innebär att banken nu måste aktivera och rapportera in en särskild "kapitalkonserveringsplan". Under tiden får Finansinspektionen lägga restriktioner på verksamheten.

Även om Collectors storägare lovar att problemet snabbt är löst med den miljardemission som huvudägarna Erik Selin och Lena Apler garanterar så har banken lämnat en stor blotta i den egna garden. Visserligen säger alla banker att de älskar att samarbeta med Finansinspektionen, men onödig myndighetsinblandning är något som man i praktiken med alla medel försöker undvika. 

Tankarna går osökt till HQ Bank och händelserna våren 2010. Det var i januari det året som banken rapporterade en överraskande förlust i tradingverksamheten och ryktena började gå på marknaden om betydligt större problem. Realtids reporter Ian Hammar sammanfattade läget i en närmast profetisk artikel med rubriken ”Mysteriet med HQ:s tradingsmäll”. 

I artikeln konstaterar HQ:s vd Mikael König bland annat att "det här blir en jättedålig story för mig". På HQ:s tradingavdelning rasades det över "tidernas sämsta artikel i en skvallertidning", vilket senare framgick av intern e-post.

Resten är finanshistoria. I maj var tradingproblemen ohanterbara och HQ valde att riva av plåstret i ett historiskt pressmeddelande. Samtidigt uppvaktades Finansinspektionen i ett försök att lugna myndigheten. HQ:s storägare gick in med pengar och utlovade ännu mer i en räddningsemission. Förändringar gjordes i ledning och styrelser. Men FI lugnades inte och några månader senare rök hela tillståndet.

Inget talar för att något liknande skulle drabba Collector men just nu är den regulatoriska risken ändå en extra osäkerhetsfaktor för banken. Och regulatoriska risker skys av marknaden som känt är.

Men ännu värre är nog ändå att Finansinspektionen får en överrocksroll i Collector till dess att nyemissionen är genomförd. Myndigheten har rätt att få insyn i vad som hänt och ska också godkänna de lösningar som föreslås.

Men FI kan också välja att inleda en fördjupad granskning om det finns skäl att tro att Collector inte följt regelverket. För HQ blev denna granskning förödande.

Frågan är om Finansinspektionen inte måste gå vidare med en egen undersökning. Reserveringen på 800 miljoner kronor och nyemissionen på 1 miljard ska jämföras med bankens samlade kapitalbas på drygt 4,6 miljarder kronor. Det är inget avrundningsfel som Collector gått ut med. På tisdagen valde Finansinspektionen att inte lämna några kommentarer alls.

Ytterligare en riskfaktor som kan bli ett problem för Collector är om någon central affärspartner väljer att ställa högre krav eller minska sin exponering mot banken. I HQ:s fall var det SEB som krävde högre säkerheter när riskerna i tradingportföljen blev kända våren 2010. I Collectors fall finns inte samma koppling mellan en extern part och verksamheten. Tur i oturen är att det är en insättningsgarantiskyddad allmänhet som står för majoriteten av bankens inlåning. Men det finns också ett flertal olika skuldinstrument utgivna, även om de är på mindre belopp relativt sett.

De kommande månaderna krävs att Collector kan hantera en förtroendekamp på flera fronter. Aktiemarknadens syn på bolaget visas tydligt av tisdagens kursras visade. Hur FI ställer sig är ännu okänt.

Centralt är förstås att Collector nu verkligen rensat ut allt gammalt mög i portföljen. Banken har inte råd att nya negativa överraskningar dyker upp senare under året. Här kan man vara lite undrande över Collectors pressmeddelande på tisdagen. Av de 800 miljonerna är redan 550 klassade som "nedskrivna". Denna klump tillhör privatsegmentet där ytterligare 50 miljoner klassas som "underpresterande".

Till det kommer ytterligare 200 miljoner kronor från företagssegmentet, men här görs ingen uppdelning i olika nivåer. Det hade givetvis varit intressant att få veta om dessa redan är konstaterade nedskrivningar eller bara ligger i riskzonen. Det hade också varit klargörande att få veta hur mycket som kommer från fastighetssektorn där Collector expanderat kraftigt de senaste åren. Har banken månne tvingats jobba med mer riskfyllda aktörer på den heta fastighetskreditmarknaden?

Den närmaste tiden blir en nagelbitare för Collector. Räddningsemissionen kommer ta två månader att genomföra och under tiden befinner sig banken i limbo. Inte direkt ett önskescenario när marknaden fram till igår förväntat sig fortsatt snabb tillväxt.

Platsannonser

Logga in