Reservkraften verkar på väg att ta slut för EQT:s Coromatic. Bild: Coromatic.
Reservkraften verkar på väg att ta slut för EQT:s Coromatic. Bild: Coromatic.
Analys

EQT:s datacenter illa ute

Datacenterföretaget Coromatic riskerar att bli ännu en förlustaffär för riskkapitalbolaget EQT. Det visar Realtids analys.

Margaret von Platen
Uppdaterad 2019-01-20
Publicerad 2019-01-07

EQT förbereder en försäljning av sin andel i infrastrukturbolaget Coromatic som det ägt i åtta år. Om bolagets resultat inte förbättras är det risk för att EQT gör ytterligare en förlustaffär. Coromatic bygger datacenter i Norden och garanterar avbrottsfri elförsörjning till dessa.

Analysen av Coromatic ingår i en serie där Realtid granskar EQT inför börsnoteringen. I december beskrev Realtid konkursen i Top-Toy som ett verkligt bakslag för EQT. Top-Toy, Nordens största leksakskedja, köptes av EQT så sent som 2015.

Coromatic har ägts av EQT sedan 2011. Bolaget befinner sig i en framtidsbransch men det är också en bransch som genomgår en konsolidering. Bolaget garanterar avbrottsfri elförsörjning till datorhallar, bland annat genom dieselverk, och datakommunikation till vad som kallas för verksamhetskritisk infrastruktur. Till exempel garanterar Coromatic avbrottsfrikraft till Swedavias flygplatser.

Alltfler datahallar byggs som också behöver skötas men ofta anlitar de stora amerikanska jättarna som Amazon egna byggare. Dessutom erbjuder de konkurrerande molntjänster

Konkurrensen mellan de olika infrastrukturbolagen har också skärpts. Branschen är inte alltid så lönsam. Den mindre konkurrenten Enaco, som bland annat säkrar driften av Kungliga Bibliotekets datahall, hade 2017 en omsättning på 287 miljoner kronor och en förlust efter finansnetto om nästan 27 miljoner kronor. Marknaden genomgår en kraftig omvandling.

Dagens Industri skrev i september 2018 att Nordea hade fått uppdraget att sälja Coromatic. DI uppgav att omsättningen var 1,5 miljarder kronor och EBITDA-marginalen 10 procent. Något som skulle styrka att Coromatic ska säljas är att bolaget ställt ut syntetiska optioner så sent som 2017. Men varken EQT eller Coromatic bekräftar några siffror. Om Di:s uppgifter stämmer blir rörelsevinsten 150 miljoner kronor. 2017 var Coromatics räntebärande nettoskuld 857 miljoner kronor ( 376 miljoner kronor till externa kreditinstitut, 43 miljoner kronor till finansiella leasingavtal, och 439 miljoner kronor till investerare i fonden EQT Expansion Capital 2). Om nettoskulden förblir lika stor 2018 behövs en multipel om närmare 6 (i värderingen av rörelsen) bara för att värdet på aktierna i Coromatic ska vara större än noll.

EQT investerade 40 miljoner euro i aktiekapital och i lån i Coromatic när bolaget köptes 2011.  EQT äger 61 procent av aktiekapitalet i Coromatic. Resten ägs av nyckelmedarbetare och styrelseledamöter.

Vd och grundare av Coromatic var Maths Waxin som gick bort 2013. Anders Tollsten var vd fram till 2016 därefter kom en tillförordnad vd och i januari 2018 tillträdde Erik Bertman som vd. Han tog över efter att omsättningen minskat med 300 miljoner kronor till 1,4 miljarder kronor och när resultatet efter finansiella poster var en förlust på cirka 51 miljoner kronor. Först när Coromatics siffror för 2018 blir officiella första kvartalet i år kommer vi att veta om Erik Berman lyckats vända resultatet.

Coromatic har haft det kämpigt operationellt och finansiellt, att döma av de senaste tillgängliga siffrorna. Bolaget har tidigare haft svårt att uppfylla kreditvillkoren för banklånen. 2016 hade Coromatic inte uppfyllt vissa covenanter vilket föranledde förhandlingar med banken kring villkoren för framtida krediter. I september 2017 upprättades ett nytt bankavtal med banken och i december uppfylldes covenanterna.

Coromatics eget kapital var 175 miljoner kronor 2017. Goodwill, värden i bolaget som inte är reala tillgångar, förblev konstant vid 809 miljoner kronor. Den räntebärande nettoskulden är 857 miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 40 miljoner kronor på en omsättning om 1,4 miljarder kronor. Det betyder att rörelsemarginalen uppgick till knappt 3 procent.

Med Coromatics rörelsevinst om 40 miljoner kronor för 2017 krävs en multipel om nästan 22 för att inte aktierna ska få ett negativt värde. En multipel på 22 ger en värdering av rörelsen på 880 miljoner kronor vilket knappt överstiger nettoskulderna på 855 miljoner kronor. En så pass hög multipel verkar orealistisk om inte bolaget växer 10-20 procent per år, är problemfritt och verkar i en tillväxtbransch.

För att minska risken för en betydande förlust för EQT behöver 2018 års resultat bli avsevärt bättre. Värderingen av rörelsen är dock mer eller mindre subjektiv eftersom multipeln kan ges olika värden. En högre multipel kan motiveras av att Coromatic befinner sig i en tillväxtbransch. En lägre multipel kan motiveras av att bolaget har en stor goodwill, en hög finansiell risk och uppenbart hittills inte varit framgångsrikt operationellt. De senaste rörelseresultaten vittnar om detta. Coromatic har dessutom närmare 830 miljoner kronor i immateriella rättigheter (goodwill, kundrelationer och teknologi) och 857 miljoner kronor i räntebärande nettoskuld.

Det krävs en väsentlig förbättring av resultatet för att värderingen av rörelsen ska kunna matcha den höga skuldsättningen i bolaget. Baserat på det resultat som presenterats för 2017 så riskerar EQT att få ytterligare en förlustaffär.

Varken EQT eller Coromatic har velat kommentera.

Värdering av aktierna

Rörelsens värdering (enterprise value) motsvarar värdet på aktierna plus nettoskulderna. För att få fram det verkliga värdet på aktierna, det egna kapitalet, ska rörelsens värdering minskas med nettoskulden. Värderingen av rörelsen (en multipel gånger rörelseresultatet) skulle behöva uppgå till mer än nettoskulden för att inte värdet av aktierna ska vara negativt.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in