Börs

Det finns hopp om en vändning på börsen

Börserna faller på bred front i världen – Realtids Claes Folkmar försöker hålla huvudet kallt och minns att stora kurskorrigeringar normalt är korta och intensiva. 

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-03-18
Publicerad 2020-03-18

“Jag såg en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och han hade dödsriket i följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden. Till att döda med svärd, svält och coronavirus (pesten egentligen)”. Så lyder Uppenbarelsebokens obehagliga och fantasieggande beskrivning av den apokalyptiske ryttaren som brukar kallas ”den gulbleka”. 

Det är helt klart att det globala investerarkollektivet har stirrat honom rakt i vitögat den senaste tiden när han svingat sitt svärd på börserna. Sannolikt har fokus legat lite väl mycket på ondskans ryttare – det blir lätt så när apokalyptiska undergångstankar letar sig in i reptilhjärnan. Fly och rädda det som går har varit den styrande, och framgångsrika, investeringsstrategin hos kollektivet.   

Den rådande konsensusuppfattningen i aktiemarknaden nu är att virusutvecklingen tryckt ner den globala ekonomin i en ny djup recession som kommer plåga mänskligheten och som återigen riskerar att slita sönder det finansiella systemet. Den gulbleka apokalyptiske ryttarens följe växer i takt med att nationalstaterna stänger ner och sluter sig i ett fåfängt försök att stoppa den epidemiska spridningen av virus; aktiekurserna pressas ännu hårdare. 

Centralbankernas kraftfulla agerande och regeringarnas stimulantia i form av omfattande nödprogram för att hålla liv i en allt svagare ekonomisk aktivitet tycks inte hjälpa när rädslan greppar taget om investerarkollektivet. Det tycks finns lite tid för eftertanke, trots att det går att se en del ljuspunkter i skeendet och det finns historiska jämförelser som tyder på att det snart kommer ljusna. 

I Kina och Sydkorea, som drabbades först och mycket illa av virusets härjningar, har antalet nya coronafall minskat radikalt. Det ger vid handen, låt vara att det är en gissning, att virusspridningsförloppet pågår i omkring tre månader. Framför allt Kina implementerade extremt strikta karantänregler, dock förmodligen lite väl sent, vilket gav en dämpande effekt på spridningen. Översatt till resten av världen betyder det att tillväxten i antalet coronafall ökar i ett par månader för att framåt sommaren vara nere på låga nivåer igen. 

Aktiemarknaden har nu pressats så hårt att det finns signaler om ett långsiktigt köpläge. Till exempel visar nobelpristagaren Robert Schillers P/E-tal (baseras på genomsnittliga inflationsjusterade vinster från de senaste 10 åren) att nyckeltalet är på samma nivå som den blodiga hösten 2002. Det kan förstås bli värre och det är naturligtvis svårt att pricka bottnar, men för den som har en lång placeringshorisont är det läge börja bygga positioner under våren. Viktigt att hålla i minnet är också att stora kurskorrigeringar, till exempel finanskriskraschen, normalt är korta och intensiva. 

Det går att skönja en vit häst i det sjukdomstöcken som far runt på de globala aktiemarknaderna; “Jag såg en vit häst, och han som satt på den hade en båge, och en segerkrans gavs åt honom, och han kom fram som en segrare”. Så beskriver Uppenbarelseboken den vite ryttaren. 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in