Krönika

Bra bränsle för börsen

Börsens initiala tolkning av prishaveriet för olja var att efterfrågan kollapsat, men det är till stor del fel slutsats. Realtids Claes Folkmar förklarar varför.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-03-10
Publicerad 2020-03-10

Den spektakulära oljeprisutvecklingen visar att OPEC:s och Saudiarabiens grepp om det svarta guldet är på väg att förloras. En finansiell katastrof väntar den "smutsiga” amerikanska oljeskifferindustrin. Det är sannolikt bra för börsen, den globala ekonomin och miljön.  

Den en gång så mäktiga oljepriskartellen OPEC ligger på dödsbädden; en sammanslutning av oljeproducerande nationer som under sin 60-åriga historia flera gånger hotat den ekonomiska stabiliteten i världen. 

Organisationens förfall har varit synligt för de flesta, möjligen med undantag för saudierna, under flera år. OPEC:s andel av världsproduktionen har krympt rejält sedan stormaktsdagarna på 1970- och 1980-talen då OPEC-länderna svarade för mer än hälften av produktionen. Idag handlar det om drygt 30 procent. 

Coronavirusutvecklingens negativa effekter på oljeefterfrågan visar att OPEC är helt beroende av allierade för att styra oljepriset. När Ryssland, som är en betydande producent,  inte vill spela med i oljekartellens strategispel så får det mycket stora effekter på prisbildningen. Det visar de senaste dagarnas utveckling. 

Senast oljepriset störtdök ner mot 25 dollar fatet (ett fat olja rymmer drygt 200 liter), 2016, lyckades OPEC få ner produktionen för att stabilisera priset tillsammans med Ryssland och andra allierade. Den här gången ville Putin och Ryssland inte spela med. 

Pris- och produktionsöverenskommelsen 2016 mellan OPEC och andra ledande oljeproducenter tryckte successivt upp oljepriset från lite drygt 25 dollar till närmare 80 dollar per fat ett par år senare. 

De snabba prisstegringarna har förändrat scenen eftersom framför allt USA utökat sin oljeproduktion radikalt. Gamla och svårexploaterade tillgångar blev hastigt, men mindre lustigt ur ett miljöperspektiv, lönsamma att utvinna. Amerikanska producenter har ökat oljeutvinningen med omkring fyra miljoner fat per dag sedan 2016. Den globala dagliga konsumtionen uppgår till 85 miljoner fat. 

Inte så konstigt att priset kraschar i den miljön. Börsens initiala tolkning av prishaveriet var att efterfrågan kollapsat, men det är till stor del fel eftersom det snarare handlar om att marknadsbalansen skjutits i sank av oviljan att spela med i OPEC:s spel. 

Det oljepris som nu råder är ett betydande hot mot stora delar av den amerikanska oljeproduktion som kommit till marknaden de senaste tre-fyra åren. Den skifferolja som flödat till marknaden har betydligt högre produktionskostnader än den nuvarande världsmarknadspriset. Som jämförelse har saudierna en produktionskostnad per fat på omkring 3 dollar. 

Miljökritiken mot skifferoljan har varit massiv då klimatpåverkan är mycket omfattande och betydligt smutsigare än vanlig oljeutvinning, och nu lär den, om nuvarande priser blir bestående, slås ut. 

Blir de lägre oljepriset bestående, vilket mycket tyder på, är detta gynnsamt för aktiemarknaden och industrin. Även om oljeberoendet minskat de senaste åren är oljepriset en viktig pusselbit när det globala eknomipusslet skall läggas. 

Platsannonser