Per Agerman
Krönika

Besvärande risktagande

Ola Rollén är hyllad som få andra börs-vd:ar och första pilot i pilotskolan. Han borde fokusera på det som han uppenbarligen är bra på istället för att jaga investeringar i andra heta kursraketer på börsen. Att det kan gå väldigt fel visar inte minst de nu uppdagade insidermisstankarna.

Per Agerman
Uppdaterad 2016-11-01
Publicerad 2016-11-01

Det var sannolikt inte en cell på ett norskt häkte som Ola Rollén siktade på när han i februari 2015 meddelade att han skulle starta ett eget investmentbolag med draghjälp av Melker Schörling.

Kanske fick han friheten att starta eget vid sidan av uppdraget som Hexagon-vd som ett köttben för att förmås stanna kvar ett par år till. Få bolag är nämligen så starkt sammankopplade med sin vd som just Hexagon. Ola Rollén utmålas stundtals som den som i det närmaste på egen hand har byggt bolaget sedan tillträdet 2000. I februari 2015 meddelade han att han gärna skulle blir kvar på posten i fem år till.

Men så var det det där med investmentbolaget. Det fick namnet Greenbridge Investment och sökte efter sin första större investering. I oktober förra året kom beskedet att Greenbridge köpte in sig i norska Next Biometrics. Detta skedde genom en riktad emission om två miljoner aktier till kursen 60 norska kronor.

Greenbridge köpte samtidigt även 333.000 aktier av en av bolagets grundare till samma kurs. Men när Greenbrige aktieinnehav summerades några veckor senare, när emissionen väl godkänts av bolagsstämman, visade det sig att Greenbridge dessutom ägde ytterligare 284.341 aktier.

Enligt flaggningen rörde det sig om "shares previously acquired". Greenbridge gjorde alltså inget för att dölja köpet av de extra aktierna. Redan här kan vi räkna ut Ola Rollén som en förhärdad insiderbrottsling. Att köpa aktier genom egna investmentbolaget baserat på insiderinformation och sedan berätta öppet om det kan knappast räknas som brottsligt uppsåt.

Återstår någon form av katastrofalt misstag eller möjligen hybris av episka proportioner, att man anser sig stå över lagar och regler.

En annan invändning är att ett ägarskap i Next hotade möjligheten att få igenom den riktade emissionen i sig. Next motiverade valet av Greenbridge med att detta inte medförde någon snedfördelning mot befintliga ägare som inte fick teckna sig. "This is based particularly on the fact that no existing shareholders are participating in the Private Placement", skrev bolaget i pressmeddelandet i oktober förra året.

Visar det sig att Greenbridge visst var en ägare då emissionen klubbades igenom skulle stämmobeslutet potentiellt kunna klandras i efterhand.

Mot detta står att Ola Rollén tvingas konstatera att norska Økokrim har haft ungefär ett år på sig innan man valde den drastiska åtgärden att begära honom utlämnad från Sverige, något som verkställdes i helgen. Det måste helt enkelt finnas någon form av bevisning som inte går att förklara bort.

Nyhetsbyrån Direkt är inne på ett sådant spår då man på måndagen rapporterar om att Next Biometrics och Greenbridge (eller i realiteten någon form av föregångare inför bilandet av Greenbridge) hade fört diskussioner om en större investering redan sedan slutet på augusti 2015. Next angav också redan i den första pressmeddelandet att Greenbridge genomfört en noggrann utredning av verksamheten.

Enligt Direkt ska Ola Rollén ha medgett att det fanns ett sekretessavtal på plats i början av september, alltså ungefär en månad innan de misstänkta transaktionerna ägde rum. Det skulle i så fall kunna vara ett avtal som Økokrim kan peka på visar att det fanns insiderinformation som inte var känd på marknaden vid tidpunkten.

Men varför skulle det i så fall stå Ola Rolléns namn på avtalet (eller om han var inkopierad på mejl eller liknande)? Redan i februari 2015 nämnde Rollén att han skulle rekrytera en fristående ledning till investmentbolaget. När förhandlingarna med Next inleddes borde det alltså inte varit Rollén själv som stod som kontaktperson. Eller så kunde han inte hålla hålla fingrarna borta.

Han har tidigare visat sig ha smak för riskfyllda affärer. Det visar inte minst den omskrivna ägarposten i Sunfloro, maktbolaget som kontrollerar de röststarka A-aktierna i Fingerprint Cards. Denna post är nu såld till förmån för B-aktier inköpta via börsen.

Rolléns advokater meddelade på måndagen att deras klient helt och fullt tillbakavisar insidermisstankarna. Det hela ska röra sig om ett missförstånd. Det ska helt enkelt aldrig ha funnits någon insiderinformation när transaktionerna ägde rum.

Detta är ett grundförsvar när det gäller insidermisstankar som visar på åklagarens utmaning, att först bevisa att det fanns ett insiderförhållande. Längre än så verkar inte advokaterna mena att de behöver gå just nu.

Återstår att se om misstankarna blir lika kortvariga som de mot tidigare Swedbank-chefen Michael Wolf eller om Next-köpet blir en juridisk långbänk. Oavsett visar det inträffade på det olämpliga för en börs-vd att blanda ihop sitt huvuduppdrag med mer eller mindre äventyrliga sidouppdrag.

Jag har inget emot att Ola Rollén lägger sina väl förjänade pengar på ett eget investmentbolag men då ska det vara vattentäta skott med en fristående ledning som ansvarar för affärerna. Att huvudägaren förhandlar om enskilda investeringar, vilket alltså kan ha varit fallet, bör inte få förekomma.

Och gäller det någon som helst form av investeringar i börsbolag, inklusive den egna aktien eller till denna knutna värdepapper, bör säkerhetsmarginalerna givetvis vara extra väl tilltagna. Bara risken att dras in i insiderutredningar eller liknande myndighetsåtgärder måste undvikas på alla sätt.

Det borde aktieägarna i Hexagon hålla med om, inte minst som de nu får leva med att ha sin vd inlåst bakom lås och bom och en aktie som rasade 9,86 procent på måndagen.

Platsannonser