Annons

Annons

Jan_Bergman_Swedbank.png

Jan Bergman
Jan Bergman, Swedbank.

Kreditmarknaderna i USA torkar upp

December är den första månaden sedan Lehman-kraschen utan någon försäljning av högriskobligationer i USA. Sverige ser bättre ut, säger Jan Bergman på Swedbank till Realtid.

Högre räntor och volatilitet på finansmarknaderna leder till att fondförvaltare inte vill finansiera utköp av bolag samt att investerare flyr från högriskobligationer, skriver Financial Times. I december har hittills inte ett enda bolag lånat pengar på den 1,2 biljoner kronor stora marknaden för högavkastande företagsobligationer.

Om torkan fortgår, blir december den första månaden sedan november 2008 som inte en enda högavkastande obligation har prissatts i marknaden, enligt Informa och Dealogic.

– Den amerikanska cykeln för skuldfinansiering närmar sig slutet. Högkonjunkturen har pågått mycket länge och villkoren har varit extremt förmånliga för låntagarna, speciellt för de mer skuldsatta, till exempel riskkapitalbolag och vissa publika bolag, säger Jan Bergman, Head of bond origination på Swedbank, vilket betyder att han är ansvarig för emittenterna av obligationer.

Annons

Annons

Den amerikanska marknaden har gjort enormt många transaktioner i högavkastande riskobligationer de tre-fyra senaste åren. Nu funderar många aktörer på vart den amerikanska ekonomin är på väg och hur bolagen ska klara av att refinansiera lånen, menar Jan Bergman. Många högriskobligationsfonder har på grund av detta stora utflöden.

– Allt bygger på förväntningar om sämre tider. Kreditmarknaderna går isär - lånekostnaden ökar, priset på obligationer minskar och det blir en dålig spiral. Det blir svårare för banker och för bolag att emittera denna typ av obligationer. Nu har det blivit ett extremt tvärstopp i USA. Det har varit väldigt generösa villkor vad gäller belåning tidigare.

I marknaden för högbelånade bolag har två finanstransaktioner nyligen skjutits upp efter att Barclays, Deutsche Bank, UBS och Wells Fargo misslyckats med att hitta köpare. Det anses som extremt ovanligt för den finansieringsform som varit den hetaste i år på kreditmarknaden.

JP Morgan Chase och Goldman Sachs har erbjudit lån med stora rabatter för att försöka locka investerarna att köpa obligationer. Priserna i lånemarknaden har fallit de senaste två månaderna och banker som finansierar högbelånade utköp har haft stora besvär att hitta investerare. Vissa aktörer har bara dragit tillbaka transaktionerna.

De två transaktionerna ovan kan bli de första av flera som dras bort från marknaden i år. Fonder och förvaltare av obligationslån med säkerheter vill vänta ut den oroliga marknaden.  Ett brett index som följer den 1,3 miljarder dollar stora marknaden för lån i bolag med hög skuldsättning har fallit nästan tre procent sedan den nådde sin högsta punkt i oktober. Investerare har dragit bort miljarder dollar från denna typ av fonder, skriver Financial Times. 

”Detta är mer än nervositet vid årets slut”, säger Guy LeBas, strateg hos den finansiella rådgivaren Janney Montgomery Scott, till Financial Times. ”Vad vi ser nu är ett typiskt beteende vid slutet av en kreditcykel.”

Men i Sverige är likviditeten fortfarande bättre än i resten av Europa eller USA, menar Jan Bergman:

– Orsaken är att fondflödena varit positiva, det vill säga att det är endast nu på slutet som vi ser små utflöden. Skulle vi få mer utflöden i Sverige framöver och speciellt med en potentiell lågkonjuktur så kommer även den svenska marknaden bli sämre för de vill emittera obligationer och som har en högre riskprofil.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons