Kommentar

Svår sits för Selin

Göteborgs finansdrottning Lena Apler abdikerar i Collector, och fastighetskungen Erik Selin tar över även här. Skiftet är rimligt, men på sikt knappast bästa möjliga. Det skriver Realtids Torbjörn Isacson.

Uppdaterad 2020-01-21
Publicerad 2020-01-21

Collector kom med en formlig bombmatta av mestadels dåliga nyheter på tisdagsmorgonen. Bolaget reserverar 800 miljoner kronor för kreditförluster och skriver ned it-investeringar med 150 Mkr. Den kraftiga förlusten under det fjärde kvartalet raderar ut hela fjolårets vinst.

Beskeden ligger en bra bit ifrån vad finansföretagets ledning signalerat i de senaste rapporterna. I den senaste årsredovisningen inleder Martin Nossman sitt vd-ord med att tala om att ”Förra året blev det finansiellt bästa året i Collectors historia.” Intäkter och resultat ökade och Nossman kunde rada upp en mängd andra positiva förändringar. Niomånadersrapporten, som släpptes den 24 oktober, fortsatte på samma spår. Där var rubriken på vd-ordet ”Stabilt kvartal med fortsatt starkt underliggande resultat och en tydlig strategisk agenda framåt.”

Men plötsligt visar det sig alltså att resultatet störtdyker, och den ”tydliga strategiska agendan” är en annan.

Nu är Collector i den lyckliga positionen att ha en stark huvudägare i form av Erik Selin och hans Balder. Tillsammans med några andra storägare garanterar Balder fullt ut en nyemission på 1 miljard kronor som ska staga upp Collectors finanser. Med tanke på att Collectors börsvärde nu är nere på 4 miljarder kronor så är det onekligen en omfattande räddningsmanöver.

Samtidigt lämnar Lena Apler, som grundade Collector 1999, ordförandeposten och ersätts av nuvarande vice ordföranden Erik Selin.

Lena Apler har haft en väldigt hög profil som ledande investerare inom fintech och synts mycket i samband med Collectors tidigare tillväxtresa. Men hon har också fått ett rykte om att mer agera snabbt än helt rätt. Det har både visat sig i form av misslyckade vd-rektyteringar och svårigheter att på allvar integrera de stora investeringarna inom fintech i Collector. Nu ska dessa istället säljas, där Erik Selin av sina uttalanden till Realtid att döma inte har en lika optimistisk syn på värdet som Lena Apler haft.

Efter börsintroduktionen sommaren 2015 var Collector en av börsens gunstlingar, och aktien dubblades i värde på ett halvår. Men den förälskelsen höll inte i sig särskilt länge, från toppkurserna under våren 2016 har aktien tappat mer än 70 procent i värde. Redan före tisdagens ras handlades den lägre än den första tiden på börsen.

Det är alltså tydligt att aktiemarknadens förtroende för Collector befunnit sig på ett sluttande plan i flera år. På ledningsfronten har det också varit stökigt under senare år, med både en vd som fått sparken, en nuvarande vd som ifrågasatts för sin historik och andra byten på toppnivå.

Sett till det kan det vara nyttigt med en rejäl urblåsning, och möjlighet till en omstart. Att det är storägaren Erik Selin som ikläder sig den rollen är inte så konstigt. Det är en snabb och smidig lösning, där Selin nu kan ta tag i en del akuta bekymmer.

Men det är tveksamt om det är en långsiktigt optimal lösning.

Även om Erik Selin varit extremt framgångsrik inom fastighetsbranschen, och gjort flera investeringar i finanssektorn, så är han ingen bankman. Han lär dessutom ha ganska mycket att stå med alla helägda och delägda företag på olika håll.

Under senare år har aktiemarknaden visserligen bestämt sig för att allt Erik Selin tar i förvandas till guld. Det syntes senast häromdagen när Erik Selins köp av aktier i Invisio, som säljer hörselutrustning till försvaret, ledde till en kraftig kursrusning. Det hela symboliseras inte minst av bilderna på när Erik Selin dök upp med dåvarande flickvännen Isabella Löwengrip när det nyligen skulle ringas i börsklockan för K-fastigheter. Erik Selins ursprungliga investering på 1 miljon kronor i det bolaget har plötsligt värderats upp till 2 miljarder kronor av en febrig aktiemarknad.

Tecknen på att det stundar tuffare tider för fastighetsaktier, som formligen rusat på börsen, finns där också.

Collector har bland annat fått kritik för avsaknad av en tydlig strategi. Och Erik Selin brukar i Balder göra ett nummer av att han inte har någon strategi.

Det faktum att Balder sitter på 44 procent av aktierna i Collector är också en tämligen udda lösning, och måste vara en av fastighetsbolagets absolut sämsta affärer.

När Realtid på tisdagsmorgonen talade med Erik Selin, och Collectoraktien samtidigt störtdök, var Selins reaktion att ”oj, det hade jag inte väntat mig.”

På andra håll var det samtidigt flera bedömare som förväntat sig just det.

Erik Selin säger nu till Realtid att Collector aldrig ska ta in mer pengar, att emissionen är tilltagen med råge och att det är nu är dags att bevisa sig. För den långsiktiga aktieägaren är det enligt Selin ett riktigt bra läge.

Intervjun, som citerats på flera håll, har efter några timmar dock inte fått något genomslag i kursen. Måhända är det verkligen dags för Collector att bevisa sig nu.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in