Finans

KKR går in i Avida Finans

Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR blir ny huvudaktieägare i det norska kreditmarknadsbolaget Avida Finans.

Publicerad 2020-02-20

Avida Holding  som äger 100 procent av Avida Finans har genomfört en villkorad riktad nyemission av 9 090 909 nya aktier till KKR motsvarande en bruttolikvid om cirka 300 miljoner norska kronor. Nettolikviden från den riktade nyemissionen syftar främst till att tillföra Avida kapital för fortsatt tillväxt, samt för generella bolagssyften. Nuvarande huvudaktieägare, IC Financial, Andenes Investments S.L. och Midelfart Capital AS kommer fortsätta utveckla Avida under de kommande åren i ett nära samarbete med KKR. Det framgår av ett pressmeddelande.

I februari förra året köpte KKR en betydande minoritetsandel i svenska Söderberg & Partners.

– Jag välkomnar KKR som ny ägare och känner mig stolt att en global aktör har valt Avida som en plattform för den nordiska marknaden för nischbanker. Med deras breda och djupa kunskap samt deras globala nätverk kommer KKR kunna bidra till fortsatt tillväxt i bolaget, säger Tord Topsholm, CEO på Avida i en skriftlig kommentar.

– KKR har en lyckad historik av investeringar på den nordiska marknaden och vi är tacksamma för att få jobba tillsammans med Avida teamet och de övriga huvudaktieägarna i denna viktiga investering. Vi tror att det finns en betydande tillväxtmöjlighet på den nordiska marknaden för att leverera finansiella lösningar till privatpersoner och mindre företag. Avida har en utmärkt plattform understödd av ett förstaklassigt team av medarbetare och är i en stark position att kapitalisera på denna möjlighet genom både organisk tillväxt samt förvärv,  säger Daan Knottenbelt, partner på KKR.

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors.  Bolaget målsättning är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. 

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och aktien är noterad på Oslobörsens NOTC-lista.

Platsannonser