KKR skulle först ha fått köpa 9 miljoner aktier för 33 norska kronor per styck. Nu blir priset 26  norska kronor, meddelar företagets vd Tord Topsholm. Foto: Olof Swahnberg.
KKR skulle först ha fått köpa 9 miljoner aktier för 33 norska kronor per styck. Nu blir priset 26 norska kronor, meddelar företagets vd Tord Topsholm. Foto: Olof Swahnberg.
Bank

KKR får rabatt på storköp i Avida Finans

UPPDATERAD Efter en konflikt om KKR:s köp av en större aktiepost i nischbanken Avida Finans har bolaget kallat till en extrastämma för att godkänna ett lägre pris.

Uppdaterad 2020-05-28
Publicerad 2020-05-28

I februari meddelade Avida Finans att det amerikanska riskkapitalbolaget KKR blir ny huvudägare i bolaget och att Avida Finans tillförs 300 miljoner norska kronor. Nu sänks priset och Avida får 64 miljoner norska kronor mindre.

Avida Finans har kallat till extra bolagsstämma den 12 juni för att besluta om nyemission av drygt 9 miljoner aktier till KKR. Huvudpunkten i inbjudan är närmare bestämt att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier till Eckern Finans Holding AB och FSK Eckern Finans Holding AB.

Eckern Finans är ett investeringsföretag som kontrolleras av KKR.

Bakgrunden är ett pressmeddelande på onsdagen där Avida berättar att man den 22 maj 2020 efter en tids diskussioner tog emot ett meddelande från KKR i vilket riskkapitalbolaget vill säga upp det tidigare teckningsavtalet från i februari. I det finns ett villkorat erbjudandet från KKR att förvärva aktier i Avida för 33 norska kronor per aktie. Men KKR hävdar brott mot vissa garantier som Avida lämnat enligt teckningsavtalet.

Enligt Avidas förklaring handlar det här bland annat om uppsägning av ett så kallat forward flow-avtal för förvärv av lån mellan Avida och en nordisk köpare av låneportföljer. KKR bjöd i sitt meddelande in Avida att delta i diskussioner för att undersöka om det kunde finnas möjlighet att komma överens om en ny, reviderad transaktion på förändrade villkor.

Nu föreslår Avida en kommersiell förlikning. Styrelsen har förhandlat och ingått ett reviderat teckningsavtal och det är detta som man vill att aktieägarna ska godkänna vid extrastämman.

Avida skriver i pressmeddelandet: "Styrelsens beslut grundar sig på en helhetsbedömning av frågor såsom risk och kostnader för ett rättsligt förfarande, Avidas framtida behov av finansiering för ytterligare tillväxt och möjligheten att ingå samarbete med en välrenommerad investerare som KKR."

Enligt det nya avtalet sänks teckningskursen från 33 norska kronor till 26 norska kronor. Avida erhåller därmed cirka 236 miljoner norska kronor i en kontant betalning. Likviden ska användas för att stärka Avidas kapitalisering "i en tid av väsentliga osäkerheter och med attraktiva tillväxtmöjligheter i marknaden", som Avida uttrycker det.

Aktiekursen står för närvarande i 31,50 norska kronor.

Avida Finans aktie handlas på NOTC, som är Oslobörsens handelsplats för onoterade bolag. I en intervju med Realtid i september berättade Avida Finans att det siktar på en notering i Stockholm under första halvan av 2020. I samband med börsnoteringen planerade Avida då att göra en nyemission på cirka 200-300 miljoner kronor för att finansiera fortsatt tillväxt.

Nischbanken arbetar bland annat med utlåning till både privatpersoner och företag, factoringtjänster och inlåning för privatpersoner.

 

Största aktieägare i Avida den 31 mars:
  • IC Financial: 22,24 procent.
  • Andenes Investments: 18,54 procent.
  • Drew Holdings: 18,35 procent.
  • Whiteout: 10,05 procent.
  • Midelfart Capital: 10,02 procent.
  • SEB Prime Solutions Sissener Canopus: 2,36 procent.
  • DNB Markets Aksjehandel: 2,40 procent.

Platsannonser